Multizłącze do termoregulacji RMI- technika SMED| Staubli

Multizłącze do termoregulacji…

Multizłącze RMI, to innowacyjna technologia, która wpływa na rozwój techniki SMED, czyli Single-Minute Exchange of Die. SMED to metoda optymalizacji procesów przestawiania maszyn, a implementacja RMI Stäubli zrewolucjonizuje ten proces.

RMI Stäubli umożliwia szybkie i efektywne przezbrojenie maszyn poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii. Multizłącze jest przeznaczone do termoregulacji form wtryskowych. RMI charakteryzuje wysokie ciśnienie pracy- 16 bar.

Wpływ RMI Stäubli na SMED jest zauważalny przede wszystkim w skróceniu czasu wymaganego do wymiany złączy. Przyspieszenie procesów, pozwala na skoncentrowanie się na bardziej wartościowych zadaniach produkcyjnych. Skrócony czas przestawiania maszyn jest kluczowy w kontekście SMED, ponieważ zmniejsza okres, w którym produkcja jest zatrzymana.

Dodatkowo, RMI Stäubli wpływa na efektywność poprzez minimalizację ryzyka błędów ludzkich. Multizłącza nie da się zamontować niepoprawnie. RMI nakładamy na istniejącą instalacje, wystarczy, pociągnąć dźwignię i mamy poprawnie zainstalowane multizłącze. W momencie kiedy multizłącze nie będzie ściśle przylegało do posiadanej instalacji nie ma szansy zespolenia instalacji. Takie rozwiązanie jest bezpieczne dla operatora, minimalizuje szansę błędu ludzkiego, z drugiej strony jest też bardzo szybkie ponieważ czas wymiany złączy liczony jest w sekundach. To z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość i czas produkcji wyrobów .

rmi


W kontekście SMED, RMI Stäubli staje się kluczowym narzędziem w dążeniu do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Redukcja czasu przezbrajania maszyn wpływa nie tylko na szybkość reakcji na zmieniające się potrzeby rynku, ale również na zwiększenie elastyczności produkcji.

Podsumowując, RMI Stäubli stanowi nowoczesne rozwiązanie, które znacząco wpływa na rozwój techniki SMED poprzez skrócenie czasu bezczynności maszyn. Skrócony czas przestawiania, eliminacja błędów ludzkich oraz zwiększona elastyczność produkcji sprawiają, że technologia ta jest nie tylko efektywnym narzędziem, ale również kluczowym elementem strategii doskonalenia procesów w przemyśle produkcyjnym

Manual multi-couplings for temperature control fluids RMI - Stäubli (staubli.com)