Największe na świecie bliźniacze fabryki polioliefin

Największe na świecie bliźniacze…
Basell Orlen Polyolefins informuje o budowanych obecnie bliźniaczych instalacjach produkujących poliolefiny według technologii firmy Basell. Inwestycja ta jest największym projektem w polskim przemyśle petrochemicznym. Podobna budowa nie miała jeszcze miejsca w historii tej branży w całej Europie Wschodniej.

Unikalność projektu tkwi w fakcie, że obydwa zakłady wznoszone są od podstaw i w tym samym czasie. Fabryki wraz z platformą logistyczną będą po ukończeniu zajmowały ogromny obszar 145.000 m2. Najwyższa konstrukcja wzniesie się na wysokość ponad 120 metrów. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 500 mln euro. Według rządowych statystyk, jest to jedna z największych inwestycji w Polsce, jak również jedna z najbardziej znaczących w rodzimym przemyśle petrochemicznym.


Obecnie na placu budowy trwają zaawansowane prace związane z budową kompleksu. W czerwcu 2003 wbudowano kamień węgielny pod budowę. Robotnicy zakończyli palowanie terenu i budowę fundamentów pod instalacje polipropylenu. Przygotowywana jest również platforma logistyczna. Zakończenie plac budowlanych w płockich fabrykach zaplanowano na połowę 2005.

Po ukończeniu budowy, w lipcu 2005, roku nowe zakłady będą rocznie produkowały 400 tysięcy ton polipropylenu (PP) na bazie technologii Spheripol®, należącej do firmy Basell, 320 tys. ton polietylenu (PE) wysokiej gęstości (HDPE) przy użyciu technologii Basell – Hostalenu® oraz 100.000 ton polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Oczekuje się, że lokalizacja tej nowoczesnej fabryki w Płocku pozytywnie wpłynie na rozwój rynku poliolefin w Polsce oraz rozszerzy ekonomiczne możliwości polskich przetwórców tworzyw sztucznych, jak również powiązanego biznesu. "Nowe fabryki znacznie zwiększą produkcję tworzyw sztucznych, jak również wpłyną na rozwój tego sektora w Polsce", powiedział Hartmut Lueker, prezes i dyrektor generalny Basell Orlen Polyolefins.

Zgodnie z tym, co ogłoszono w październiku ubiegłego roku, kontrakt na prace inżynieryjne, zaopatrzenie oraz prace konstrukcyjne (EPC) podpisano ze spółką Tecnimont S. p. A. z Mediolanu. W pracach budowlanych uczestniczy również duża ilość polskich podwykonawców.

Najbardziej spektakularnym elementem procesu konstrukcyjnego będzie instalacja reaktorów pętlicowych. Ze względu na olbrzymie rozmiary niektórych części do konstrukcji, zostaną spławione barkami z Gdańska do Płocka na początku kwietnia. Wysokość reaktora po instalacji wyniesie 70 metrów.

Równocześnie odbywa się palowanie terenu pod pochodnię, której wysokość będzie miała 120 metrów. Zainstalowana na terenie fabryki BOP, będzie znakomitym punktem orientacyjnym, widocznym z odległości kilku kilometrów.


Prace przygotowawcze prowadzone są również na platformie logistycznej. Platformę tworzyć będą 63 silosy, każdy o pojemności 400 ton. To z nich będzie się odbywał bezpośredni załadunek poliolefin na samochody. Uważana za jedną z najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych budowli, platforma logistyczna BOP, będzie obsługiwać załadunek i dystrybucję tysięcy kilogramów poliolefin na godzinę. Na wykonawcę platformy logistycznej została wybrana firma VOS z Holandii.

Obecnie na placu budowy pracuje ponad 400 robotników i specjalistów. Wraz z postępem prac, ilość zatrudnionych może dojść nawet do 2000 osób.

Najważniejsze etapy budowy fabryk na 2004
  • Przybycie reaktora pętlicowego PP na miejsce budowy - marzec/kwiecień 2004
  • Ustawienie reaktora gazowego PP - kwiecień 2004
  • Dostarczenie reaktora HDPE na miejsce budowy - kwiecień 2004
  • Ustawienie pochodni - maj 2004
  • Instalacja reaktora HDPE - maj 2004
  • Ustawienie reaktora pętlicowego PP - lipiec/ sierpień 2004

Najważniejsze etapy budowy platformy logistycznej
  • Ukończenie fundamentów pod silosy - maj 2004
  • Ustawienie i instalacja silosów - maj 2004
  • Instalacja wieży - lipiec 2004
# # #
Basell Orlen Polyolefins wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku, w których produkcja ruszy w połowie 2005 roku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN Orlen S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na połowę 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji i jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN Orlen to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej i dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Dodatkowych informacji udziela:
E-mail: press@basellorlen.pl

Czytaj więcej: Inwestycje 792 Poliolefiny 92Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08