Niedolewy jako wada powierzchniowa wyprasek

Niedolewy to jedna ze stosunkowo najmniej znanych wad powierzchniowych wyprasek. Ich usunięcie nie jest jednak zbyt trudną sprawą.

Produkując detal metodą wtrysku może się zdarzyć, że kontury wypraski będą nie w pełni wykształcone, co jest wynikiem nie całkowicie wypełnionego gniazda. Jednak dzięki zmianie odpowiednich parametrów wtrysku możemy wyeliminować tę wadę.

Z niedolewami spotykamy się w przypadku, gdy zewnętrzne kontury wypraski
nie są jeszcze całkowicie uformowane. Pojawiają się one najczęściej w pewnej odległości od wlewu, na długich odcinkach przepływu lub w obszarze, gdzie występują fragmenty cienkościenne (np. żebra). Jednak w przypadku niedostatecznego odpowietrzania narzędzia niedolewy mogą pojawiać się również w innych miejscach.

Dlatego też warto poznać dobrze przyczyny powstawania tych wad. Niecałkowite wypełnienie części może mieć kilka przyczyn natury fizycznej. W grę wchodzi tutaj np. zbyt mała ilość tworzywa w jednorazowym wtrysku, problemy związane z odpowietrzaniem utrudniające przepływ masy, zbyt małe ciśnienie wtrysku lub też przedwczesne zastygnięcie przekroju kanału (np. zbyt mała prędkość wtryskiwania lub niewłaściwa temperatura formy).

W przypadku niedolewów związanych z nieodpowiednim odpowietrzaniem może być utrudnione rozpoznanie przyczyny tej wady, gdyż na ogół tego typu problemy prowadzą do efektu Diesla. Pomocną wskazówką w wyeliminowaniu tej wady powierzchniowej wyprasek może być skuteczna odpowiedź na kilka poniższych pytań. Oto one.

Czy ślimak znajduje na przednim ograniczniku? Jeśli tak, to należy zwiększyć dozowanie oraz sprawdzić zabezpieczenie przepływu wstecznego.

Czy osiągnięte zostało ograniczenie ciśnienia wtrysku? Jeśli tak, to należy zwiększyć ograniczenie ciśnienia wtrysku, a także zwiększyć temperaturę masy.

Czy podczas przepływu ciśnienia w narzędziu nastąpił spadek ciśnienia? W przypadku takiej sytuacji konieczna jest późniejsza zmiana przełączenia ciśnieniowego z wtrysku na docisk. Zwiększyć należy też ciśnienie przełączania, drogę przełączania oraz wydłużyć czas przełączania.

W przypadku wyprasek o zbyt małym przekroju może okazać się, że jest ona nie całkowicie wypełniona. Może to być wynikiem zbyt małej jednorazowo wtryśniętej porcji tworzywa, problemów związanych z odpowietrzeniem, które utrudniają przepływ masy, zbyt małym ciśnieniem wtrysku lub zbyt dużymi oporami płynięcia stopu w formie. Możemy temu przeciwdziałać poprzez zmianę odpowiednich parametrów procesu przetwórczego, jak np. poprzez zwiększenie skoku wtrysku ślimaka, zwiększenie prędkości wtrysku, sprawdzenie drożności kanałów odpowietrzających, poprawę odpowietrzenia, zmniejszenie oporu płynięcia masy przez gniazdo, dodanie przegród ułatwiających płynięcie.