Niemcy: wzrost sprzedaży maszyn w 2012 roku

Niemcy: wzrost sprzedaży maszyn w 2012 roku
Sprzedaż maszyn osiągnęła rekordowy poziom ponad 6,5 mld euro. O dobrych wynikach sprzedaży w 2012 roku poinformowała niemiecka organizacja branżowa VDMA. - Otrzymane wyniki przekroczyły nasze oczekiwania - powiedział Ulrich Reifenhäuser, przedstawiciel VDMA. - W połowie roku przewidywaliśmy jeszcze nieznaczny spadek sprzedaży w skali całego roku (o ok. 2%) i dość silne ożywienie w roku 2013. Rozwój w drugiej połowie 2012 roku spowodował szybsze polepszenie koniunktury.

- W skali całego roku zamówienia pozostawały na poziomie o 12% niższym w porównaniu z rokiem poprzednim - dodał Thorsten Kühmann, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia. - Ale tendencja spadkowa zaczęła zwalniać w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a w ostatnim kwartale 2012 roku zamówienia osiągnęły poziom z roku poprzedniego. W końcówce roku tylko jedna piąta respondentów skarżyła się na problemy produkcyjne wynikające z niewystarczającego poziomu zamówień.

Wzrósł także poziom eksportu. Do listopada 2012 roku był o 3,1% wyższy niż w roku poprzednim i osiągnął rekordową wartość 4,4 mld euro. - Wyraźnie widać polepszenie koniunktury na tradycyjnych rynkach - mówi Ulrich Reifenhäuser. - Niemieccy producenci odnotowali ponaprzeciętny wzrost sprzedaży do USA, wzrasta też sprzedaż w Europie, gdzie Polska stała się największym rynkiem zbytu. Wzrost ma także miejsce na rynkach Azji Południowo Wschodniej, zwłaszcza w Tajlandii i Indonezji, natomiast spadła sprzedaż na rynek chiński i indyjski.

Ponad połowa producentów maszyn w drugiej połowie 2012 roku zwiększyła zatrudnienie w zakładach zlokalizowanych w Niemczech, w pierwszej połowie roku odsetek ten był jeszcze większy - aż 65%. W bieżącym półroczu 38% producentów planuje zatrudnienie nowych pracowników, natomiast 40% nie zamierza zmieniać wielkości załogi.

Badania prowadzone wśród ankietowanych producentów pokazują, że popyt na maszyny zwiększył się w drugiej połowie roku. Respondenci są znacznie bardziej optymistyczni w swoich przewidywaniach dotyczących wzrostu zamówień w pierwszej połowie 2013 roku, aniżeli byli jeszcze pół roku wcześniej. Jedyne wątpliwości dotyczą rynku europejskiego. - W 2013 roku VDMA przewiduje wzrost sprzedaży na poziomie 3% - konkluduje Ulrich Reifenhäuser.Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże