Niewielki wzrost sprzedaży BASF w II kw. 2018

Niewielki wzrost sprzedaży…
W drugim kwartale 2018 r. Grupa BASF osiągnęła niewielki wzrost sprzedaży i zysków. - W porównaniu z drugim kwartałem 2017 r., sprzedaż wzrosła o 518 mln EUR do 16,8 mld EUR - powiedział dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu BASF SE. Było to spowodowane wyższymi cenami we wszystkich segmentach, w szczególności w segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych i oraz Ropy Naftowej i Gazu. Ponadto, z wyjątkiem segmentu Produktów Uszlachetniających, wszystkie segmenty osiągnęły wzrost wolumenów. Zostało to częściowo zrównoważone niekorzystnymi efektami walutowymi.

BASF zwiększył dochody z działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o 105 mln EUR rok do roku do 2,4 mld EUR, głównie dzięki znacznie wzmocnionemu udziałowi segmentu Ropy i Gazu. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wzrósł w segmentach Rozwiązań dla Rolnictwa i Produktów Uszlachetniających, ale nieznacznie spadł w segmencie Chemikaliów i znacznie spadł w segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych.

W porównaniu z pierwszą połową 2017 r., sprzedaż wzrosła o 307 mln EUR do 33,4 mld EUR. Było to spowodowane wyższymi cenami sprzedaży, szczególnie w segmentach Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych, Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu, a także wzrostem wolumenów we wszystkich segmentach z wyjątkiem Produktów Uszlachetniających. Negatywne efekty walutowe, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim, osłabiły sprzedaż we wszystkich segmentach.

BASF zwiększył EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w pierwszej połowie 2018 r. o 160 mln EUR do 4,9 mld EUR, głównie dzięki znacznie wzmocnionemu udziałowi segmentu Ropy Naftowej i Gazu. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł nieznacznie w segmencie Chemikaliów, ale nieznacznie spadł w segmencie Produktów Uszlachetniających i znacznie spadł w segmentach Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych oraz Rozwiązań dla Rolnictwa.

Brudermüller wykorzystał prezentację danych liczbowych dla drugiego kwartału 2018 r. jako okazję do omówienia planów firmy BASF w zakresie budowy zintegrowanego zakładu w prowincji Guandong w południowych Chinach, w którym zostanie wdrożony system produkcyjny Verbund. BASF byłaby pierwszą zagraniczną firmą w Chinach w 100% odpowiedzialną za budowę i eksploatację zakładu działającego w oparciu o tę koncepcję, w tym instalacje krakingu parowego. - Po raz kolejny BASF okazuje się pionierem w tej dziedzinie - powiedział Brudermüller.

Z udziałem na rynku światowym wynoszącym około 40% Chiny są już największym rynkiem w przemyśle chemicznym i mają dominującą pozycję we wzroście globalnej produkcji chemicznej. - Firma taka jak BASF, której celem jest bycie wiodącą na świecie firmą chemiczną, musi uczestniczyć w tym ważnym wzrostowym rynku. Ponadto, dzięki nowemu zakładowi, w którym zastosowany zostanie system produkcyjny Verbund, firma BASF może odegrać rolę w rozwoju przemysłu chemicznego w Chinach i wyjątkowo umocnić swoją pozycję w tym kraju - powiedział Brudermüller.

BASF szacuje, że po zakończeniu projektu w 2030 r. wartość inwestycji może wynieść nawet 10 mld USD. Pierwsze zakłady mogłyby zostać wybudowane najpóźniej do 2026 r. - Musimy jednak pamiętać, że podpisanie protokołu ustaleń to tylko pierwszy etap, a po nim będzie musiało nastąpić jeszcze wiele kolejnych. Następnym etapem będzie ukończenie wstępnego studium wykonalności - dodał Brudermüller.

Brudermüller poinformował również o statusie transakcji uzgodnionych z firmą Bayer: "Obecnie prognozujemy, że przejęcie tych firm zostanie zakończone w sierpniu. Z niecierpliwością czekamy na powitanie 4 500 nowych pracowników — specjalistów w przełomowych i innowacyjnych polach działalności — którzy dołączą do nas w BASF”. Przejęcie stanowi strategiczne uzupełnienie działalności firmy BASF w dziedzinie ochrony upraw, biotechnologii i „digital farming”. Ponadto oznacza to wejście firmy BASF do branży nasion.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska