Niewielki wzrost sprzedaży BASF w II kw. 2018

Brudermüller poinformował również o statusie transakcji uzgodnionych z firmą Bayer. - Obecnie prognozujemy, że przejęcie tych firm zostanie zakończone w sierpniu. Z niecierpliwością czekamy na powitanie 4 500 nowych pracowników - specjalistów w przełomowych i innowacyjnych polach działalności - którzy dołączą do nas w BASF”. Przejęcie stanowi strategiczne uzupełnienie działalności firmy BASF w dziedzinie ochrony upraw, biotechnologii i „digital farming”. Ponadto oznacza to wejście firmy BASF do branży nasion.

Perspektywy na rok 2018

- Globalne ryzyko gospodarcze znacznie wzrosło w pierwszej połowie 2018 r. i było spowodowane rozwojem geopolitycznym i konfliktami handlowymi między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Ściśle monitorujemy te zmiany i ich potencjalny wpływ na naszą działalność - powiedział Brudermüller, odnosząc się do bieżącego roku.

Ocena globalnego środowiska gospodarczego firmy BASF w 2018 roku nie ulega zmianie, z wyjątkiem oczekiwanej ceny ropy naftowej. BASF przewiduje następujące warunki ekonomiczne (poprzednie prognozy z raportu firmy BASF z 2017 r. znajdują się w nawiasach):
  • Wzrost produktu krajowego brutto: 3,0% (3,0%)
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 3,2% (3,2%)
  • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (3,4%)
  • Średni kurs EUR/USD wynosi 1,20 USD za EUR (1,20 USD za EUR)
  • Średnia cena mieszanki ropy Brent rocznie wynosi 70 USD za baryłkę (65 USD za baryłkę)
BASF potwierdza prognozy sprzedaży i zysków dla Grupy BASF zamieszczone w Raporcie BASF z 2017 r. i oczekuje niewielkiego wzrostu sprzedaży, niewielkiego wzrostu EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych oraz niewielkiego spadku EBIT. Ponadto BASF oczekuje znacznej premii kosztu kapitału przy znacznym spadku EBIT po uwzględnieniu kosztów kapitału. Prognoza ta nie uwzględnia planowanego połączenia działalności wydobywczej ropy naftowej i gazu firmy BASF z działalnością firmy DEA Deutsche Erdoel AG i jej spółek zależnych.

Rozwój poszczególnych segmentów

Sprzedaż w wysokości 4,1 mld EUR w segmencie Chemikaliów nieznacznie przekroczyła wartość 4 mld EUR odnotowaną w tym samym kwartale ubiegłego roku. Było to wynikiem wyższych cen, szczególnie w działach Monomerów i Półproduktów, a także wzrostu wolumenów. Z kolei na sprzedaż negatywnie wpłynęły efekty walutowe związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie spadł w porównaniu z drugim kwartałem 2017 r., ale pozostał na wysokim poziomie 1,1 mld EUR. Niewielki spadek spowodowany był głównie wyższymi kosztami stałymi (skutek remontów zakładów). W pierwszym półroczu sprzedaż w segmencie Chemikaliów wzrosła o 3%, z 8,2 mld EUR do 8,4 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 6% do 2,2 mld EUR.

Sprzedaż w segmencie Produktów uszlachetniających spadła nieznacznie rok do roku do 3,9 mld EUR (drugi kwartał 2017 r.: 4,1 mld EUR). Głównym czynnikiem były negatywne efekty walutowe we wszystkich działach, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. Niższe wolumeny w działach Odżywianie i Zdrowie, Chemii Kosmetycznej, a także oddziaływanie oferty produktów w działach Chemikaliów oraz Środków Uszlachetniających, Dyspersji i Pigmentów również wpłynęły na obniżenie sprzedaży. Natomiast na sprzedaż pozytywnie wpłynęły wyższe ceny. Przy 409 mln EUR, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł nieznacznie w porównaniu do tego samego kwartału poprzedniego roku dzięki niższym kosztom stałym i wyższym marżom. Sprzedaż w pierwszej połowie roku spadła o 5%, z 8,4 mld EUR do 7,9 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 4% w pierwszej połowie roku do 879 mln EUR.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska