Niewielki wzrost sprzedaży BASF w II kw. 2018

W segmencie Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych sprzedaż o wartości 5,5 mld EUR wzrosła nieznacznie o 5% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku dzięki wyższym cenom i zwiększonej wielkości sprzedaży. Negatywny wpływ na sprzedaż miały skutki wymiany walut, związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. Przy 338 mln EUR, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był znacznie niższy niż w drugim kwartale 2017 r., głównie jako skutek wyższych kosztów stałych i niższych marż ze względu na wzrost cen surowców. W pierwszej połowie roku sprzedaż w wysokości 10,7 mld EUR była o 2% wyższa niż w roku ubiegłym. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 671 mln EUR w porównaniu do 953 mln EUR w roku ubiegłym.

Sprzedaż w wysokości 1,5 mld EUR w segmencie Rozwiązań dla Rolnictwa zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku z powodu negatywnych efektów walutowych we wszystkich regionach. BASF zwiększył w szczególności wielkość sprzedaży w Ameryce Południowej i Azji, a także nieznacznie podniósł ceny. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 278 mln EUR był nieco wyższy niż w drugim kwartale 2017 r. Pomimo negatywnych efektów walutowych, korzystniejszy asortyment produktów podniósł średnią marżę. Z nawiązką zrekompensowało to nieznaczny wzrost kosztów stałych. W pierwszej połowie 2018 r. sprzedaż w segmencie Rozwiązań dla Rolnictwa zmniejszyła się o 4% i wyniosła 3,2 mld EUR. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 104 mln EUR do 701 mln EUR.

W segmencie Ropy Naftowej i Gazu sprzedaż znacznie wzrosła w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, osiągając prawie 1 mld EUR. Było to spowodowane głównie wyższymi cenami. Sprzedaż wzrosła również dzięki zwiększeniu wolumenów z Norwegii po rozpoczęciu produkcji nowego asortymentu, a także dzięki zwiększonym obrotom. Cena baryłki ropy Brent wynosiła średnio 74 USD w drugim kwartale 2018 r. (drugi kwartał 2017 r.: 50 USD). Ceny gazu na europejskich rynkach kasowych były również znacznie wyższe niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Sprzedaż spadła pod wpływem negatywnych efektów walutowych. BASF znacznie poprawił EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 391 mln EUR (drugi kwartał 2017 r.: 183 mln EUR). Ceny ropy naftowej i gazu wzrosły. W Norwegii BASF odnotował niższą amortyzację w wyniku zwiększenia rezerw i wolumenów. Zysk netto wyraźnie wzrósł. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła do 1,9 mld EUR (2017 r.: 1,6 mld EUR), a EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł do 756 mln EUR (2017 r.: 353 mln EUR).

Sprzedaż w wysokości 662 mln EUR w Innych działach znacznie przekroczyła wartość 476 mln EUR wykazaną w drugim kwartale 2017 r., głównie jako skutek wyższej wielkości sprzedaży i cen w handlu surowcami. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacznie wzrósł dzięki niższym wkładom na rzecz rezerw i poprawie kursu wymiany obcych walut. W porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. sprzedaż wzrosła o 12% do 1,2 mld EUR, a EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 13%.

Źródło: BASF


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska