Niższe składki na ZUS dla drobnych przedsiębiorców

Jak obliczana będzie podstawa wymiaru składki?

Podstawę wymiaru składek dla danej wysokości przychodu przedsiębiorca będzie mógł ustalić na podstawie rozporządzenia wydawanego przez Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie ono rokrocznie aktualizowane odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rozporządzenie zawierać będzie przedziały przychodu wraz z właściwą dla nich podstawą wymiaru. Proponowana rozpiętość przedziału na poziomie 200 zł pozwoli na obniżenie skłonności do zaniżania przychodu w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia, a jednocześnie pozwoli na ustalenie dla każdego przedziału, składek w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych.

Zamiast stałego ryczałtu ok. 813 zł na miesiąc (co jest kwotą nieadekwatnie wysoką przy bardzo niskich przychodach) składka ma liniowo rosnąć: o 32 zł na każde 200 zł dodatkowego przychodu. Oznacza to, że w przedziale 0–200 zł składka ma wynieść 32 zł, przy 200–400 zł – 64 zł, przy 400–600 – 96 zł, i tak dalej, aż do przedziału 4800–5000 zł, gdy składka wyniesie 800 zł i praktycznie zrówna się z obecnym poziomem.

Zastosowanie przychodu jako wartości, od której zależna jest podstawa wymiaru, wynika z chęci objęcia rozwiązaniem także tych przedsiębiorców, którzy nie obliczają dochodu i rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie, wprowadzenie konieczności ustalania dochodu na potrzeby ubezpieczeń społecznych znacznie skomplikowałoby obliczenia oraz ewentualne kontrole. Przychód jest także wykorzystywany przy ustalaniu podstawy wymiaru dla ubezpieczonych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Jakie będą skutki budżetowe proponowanych rozwiązań?

Wszystkie europejskie kraje należące do OECD za wyjątkiem Polski ustalają wysokość składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w oparciu o dochód. Obniżenie podstawy wymiaru spowoduje zmniejszenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, a jednocześnie doprowadzi do wzrostu wpływów z podatku dochodowego.

Ujemny wpływ regulacji na sektor finansów publicznych wyniesie ok. 200 mln złotych w skali roku. Założenie to nie obejmuje jakiegokolwiek pozytywnego wpływu projektowanych regulacji na legalizowanie przez przedsiębiorców prowadzonej obecnie poza oficjalnym obiegiem działalności gospodarczej oraz na wzrost przeżywalność przedsiębiorstw. Mając na uwadze szacowaną przeciętną wartość dodatkowych wpływów, koszt wprowadzenia zmian zostałby zniwelowany, jeśli na wyjście z szarej strefy zdecydowałoby się co najmniej 36 tysięcy przedsiębiorców.

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się np. dorywczo handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

Czytaj więcej: Prawo 259 Podatki 15


Karol Karol
*.254.229.34

Wysłany: 2017-04-10 10:22:45

Bzdura: Przy założeniu że mam przychodzy z handlu mam 5000 i koszty 4000 uzysk. zostaje mi 1000 dochodu i nic się nie zmieni w kwestii zusu. Kiepskie zmiany

Jurek Jurek
*.8.136.224

Wysłany: 2017-04-11 08:34:22

Zgadza się, osoby żyjące z pośrednictwa na tym nie zyskają. Jednak ta zmiana pomoże głównie małym firmom, które mają małe koszty działalności, ale też niewiele zarabiają, gdzie najpierw pracują na ZUS i rachunki bieżące, a potem jak się uda, to wyciągają coś dla siebie.