Nowa instalacja żywic poliestrowych w Organice-Sarzynie

W należących do Ciech Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna uruchomiono nową instalację do produkcji żywic, która docelowo zapewni Spółce 60 mln zł dodatkowych przychodów rocznie.

Zdolność produkcyjna nowej instalacji wynosi 10 tys. ton żywic poliestrowych rocznie. Zbudowano ją w niespełna 5 miesięcy kosztem 17,8 mln zł. Łącznie z działającą wcześniej instalacją podkarpacka spółka będzie mogła wytwarzać 25 tys. ton żywic poliestrowych.

Zakładając, że ceny żywic utrzymają się na obecnym poziomie, dodatkowe przychody Organiki-Sarzyny ze sprzedaży żywic poliestrowych wyniosą ok. 60 mln zł rocznie.

- Automatyzacja i zwiększenie ilości żywic wytwarzanych podczas jednego cyklu spowoduje, że produkcja będzie bardziej opłacalna. Dzięki temu będziemy mogli zwiększyć eksport - mówi Andrzej Miazga, Prezes ZCh Organika-Sarzyna. Obecnie ok. 25 proc. żywic poliestrowych podkarpackiej spółki trafia do zagranicznych odbiorców.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości spółka zwiększy produkcję poliestrów o kolejne 10 tys. ton rocznie. Projektując nowy budynek, w którym znajduje się nowa instalacja, spółka przewidziała miejsce na kolejny reaktor do wytarzania żywic. Zainteresowanie żywicami Organiki- Sarzyny stale rośnie, a firma ma możliwość dalszego zwiększania mocy wytwórczych.

Rozbudowa zakładu poliestrów Organice-Sarzynie to kolejna inwestycja w podkarpackiej spółce. Jesienią 2007 roku uruchomiono w niej zmodernizowaną instalacje do produkcji żywic epoksydowych. Jej zdolności produkcyjne wzrosły z 15 tys. ton do 30 tys. ton żywic rocznie. Koszt tej modernizacji to 35 mln zł.

- Zwiększanie mocy produkcyjnych oraz rentowności produkcji to jeden z celów integracji Organiki-Sarzyny z Grupą Chemiczną Ciech. Chcemy aby spółka umacniała swoją pozycję rynkową i jednocześnie była silnie związana z właścicielem - mówi Ryszard Kunicki, szef Rady Nadzorczej Organiki-Sarzyny i Prezes Ciech S.A.

Podkarpacka firma, a także bydgoskie ZCh Zachem, wchodzą w skład Dywizji Organika Ciech. Projekty modernizacyjne w tych spółkach oraz integracja w ramach Dywizji do 2011 roku ma przynieść 124 mln zł oszczędności rocznie. W pierwszym półroczu 2008 roku udało się uzyskać efekty finansowe w postaci 36,5 mln zł.

Uruchomienie nowej instalacji w podkarpackiej spółce zbiegło się z uroczystością 50-lecia produkcji żywic poliestrowych w Organice-Sarzynie. Od jej uruchomienia w firmie wytworzono ponad 320 tys. ton żywic. Taką ilość można zapakować na 16 tys. TIR-ów albo do 1,5 mln beczek.

Z żywic poliestrowych wytwarza się m.in. skorupy jachtów, zbiorniki na ciecze, rury, baseny, wanny i umywalki, a nawet krasnale ogrodowe. Z żywic Organiki-Sarzyny powstał nawet ołtarz papieski w Peplinie, a także płyty marmuropodobne, którymi ozdobiono dworzec w Kijowie. Żywice stanowią od 20 do 70 proc. gotowego produktu, zależnie ich aplikacji.

Czytaj więcej: Inwestycje 717

brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska