Nowe gatunki polipropylenu BorEco firmy Borealis

Elastyczne systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych spełniają podstawowe wymagania nowoczesnej kanalizacji. W porównaniu do rur ze sztywnych materiałów tradycyjnych, takich jak beton, kamionka lub żeliwo sferoidalne, wykazują też lepszy zestaw właściwości.

Przewaga elastycznych rur z tworzyw termoplastycznych nad materiałami tradycyjnymi polega głównie na braku kruszenia się w przypadku ich przeciążenia, niskiej wadze, względnie dużych długościach, łatwości ich łączenia i względnie małej tolerancji wymiarowej produktu co oznacza mniejsze ryzyko nieszczelności połączeń, wspaniałej odporności chemicznej – brak problemów z korozją siarczanową, elastyczności projektowania, dużej trwałości oraz przyjazności dla środowiska ze względu na niższy poziom infiltracji i eksfiltracji.

Analizując aktualne tendencje rynkowe i pojawiające się trendy warto zauważyć, że sukces podziemnych rur kanalizacyjnych z polipropylenu, kopolimeru blokowego PP-B zaczął się głównie w Północnej Europie. Jednakże w ostatnich latach także w Europie Środkowej odnotowano silny wzrost ich udziału w rynku. Obecnie także w Europie Południowej zużywa się coraz więcej PP-B do produkcji rur kanalizacyjnych nie tylko małych, ale także i dużych średnic.

Przykład lotniska Kolonia-Bonn

Lotnisko Kolonia-Bonn jest piątym, co do wielkości lotniskiem w Niemczech i drugim pod względem natężenia ruchu portem towarowym odprawiającym poprzez siedem terminali ponad pół miliona ton towaru rocznie. Nowy kanał ściekowy zlokalizowany w części załadunkowej lotniska, ułożony na głębokości jedynie 1 metra, byłby narażony na ciągłe obciążenia od samolotów transportowych ważących do 550 ton. Wymagany był materiał rurowy o takich właściwościach jak doskonała odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne, dobra odporność chemiczna na płyny rozpuszczające lód, bezpieczna i sprawdzona technologia łączenia, szybka i łatwa instalacja oraz małe wymagania eksploatacyjne.

Lotnisko Kolonia-Bonn

Dla potrzeb lotniska zastosowano rury PP SN8 wykonane z BorECO BA212E – kopolimeru blokowego polipropylenu wyprodukowanego przez Borealis, który jest przeznaczony do zastosowań bezciśnieniowych i odznacza się dużą sztywnością i dobrą udarnością.

Rury mają sztywność obwodową SN8 i w związku z tym mogą być poddawane działaniu dużych obciążeń nawet przy małych głębokościach ułożenia. Zostały zaopatrzone w specjalne pierścienie uszczelniające z EPDM, aby zabezpieczyć przed wyciekami substancji rozpuszczających lód. Lekkie rury polipropylenowe umożliwiły szybką instalację i zakończenie prac instalacyjnych.

Samo tworzywo BorECO BA212E jest blokowym kopolimerem polipropylenu o wysokiej wadze molekularnej (MW), niskim wskaźniku szybkości płynięcia (MFR) i bardzo dużej sztywności i udarności. Jest polecane do produkcji rur i kształtek o litej jak i strukturalnej ściance, studni kanalizacyjnych, cienkosciennych rur fałdowanych (korygowanych) i profili.

Systemy kanalizacyjne z PP-B zbierały pozytywne doświadczenia, zaczynając od pierwszych instalacji w Europie Północnej. Nowa generacja materiałów PP-HM stanowi więc rozwiązanie dla rur o zredukowanej masie w porównaniu do rur z innych materiałów termoplastycznych.

Systemy rurowe wykonane z PP-B i PP-HM spełniają wszystkie istotne wymagania dla systemów rurowych do kanalizacji bezciśnieniowej. Producenci takich systemów mają okazję użyć materiałów PP-HM, które są względnie nowym rozwiązaniem, oferującym także innowacje w przyszłości. Rozwój technologii przetwórstwa przyczynił się do większej akceptacji materiałów PP-B i PP-HM.