Nowe gatunki polipropylenu BorEco firmy Borealis

Nowe gatunki polipropylenu BorEco firmy Borealis
Łatwa dostępność, znajomość produktu, względnie niski koszt, pozorna siła ciężkich i sztywnych rur uczyniły w przeszłości ceramikę, beton, czy żeliwo podstawowymi materiałami do zastosowań w kanalizacji. Obecnie jednak szeroko stosowane są rury z tworzyw sztucznych, zwłaszcza te o małych średnicach.

Biorąc pod uwagę całkowity koszt budowy, eksploatację, koszt potencjalnej renowacji oraz zniszczenia spowodowane przez nieszczelną kanalizacje, to widać, że rury z tworzywa mają znaczącą przewagę. Możliwości i korzyści płynące ze stosowania PP-B (polipropylen, kopolimer blokowy) w kanalizacji są dobrze znane, a sam materiał od przeszło 30 lat jest stosowany w Skandynawii. W pozostałej części Europy polipropylen, kopolimer blokowy PP-B zaczęto stosować do bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych kilka lat temu.

Trwający rozwój polipropylenu, a zwłaszcza PP-B był efektem wprowadzenia na rynek nowej generacji materiałów PP-HM (PP o wysokim module elastyczności), opracowanych ze szczególnym uwzględnieniem bezciśnieniowych rur do kanalizacji zewnętrznej.

Konwencjonalne materiały PP-B, oferujące bardzo dobrą udarność oraz moduł elastyczności w granicach 1100-1300 MPa używane są w aplikacjach bezciśnieniowych już od dłuższego czasu. Od niedawna jednak na rynku dostępna jest nowa klasa materiałów PP-B. Są to tzw. materiały PP-HM. Aby uzyskać określenie HM, materiał musi mieć moduł elastyczności przekraczający wartość 1700 MPa.

Ta klasa materiałów łączy wysoką sztywność i udarność także w niskich temperaturach, spełniając jednocześnie wymagania w zakresie zachowań długoterminowych. Ostatnia właściwość zabezpiecza długoterminowe właściwości produktu. Kombinacja wysokiej sztywności i dobrej udarności jest oparta na wysoce krystalicznej strukturze polipropylenu, która zapewnia sztywność oraz na dobrze rozproszonej fazie elastycznej, która jest odpowiedzialna za dobrą udarność materiału. (patrz rysunek 1).

Produkty tego typu są wytwarzane przy wykorzystaniu najnowszych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dodatkowo materiały PP-HM wykazują doskonałą odporność chemiczną, dobre właściwości krótko- i długoterminowe oraz niską wagę jednostkową. Zwiększona wartość krótko- i długoterminowego modułu elastyczności materiałów PP-HM gwarantuje wyższą odporność na pełzanie i relaksację naprężeń. Materiały te zostały opracowane dla systemów kanalizacyjnych i wykazują wyjątkową odporność na korozje naprężeniowa.

Niska waga systemów rurowych o litej ściance wykonanych z PP-HM jest godna uwagi. Surowce BorECO BA212E i BorECO BA222E zaprojektowane do produkcji systemów rurowych o litej ściance zapewniają najniższą wagę jednostkową w porównaniu ze wszystkimi innymi tworzywami termoplastycznymi stosowanymi w kanalizacji. W zestawieniu z rurami z materiałów tradycyjnych wygląda to jeszcze korzystniej.

Porównanie rur elastycznych z termoplastów z rurami sztywnymi z materiałów tradycyjnych

Porównanie rur elastycznych z termoplastów z rurami sztywnymi z materiałów tradycyjnych