Nowe marki produktowe z Anwilu

Nowe marki produktowe z Anwilu

Chemiczna spółka z Grupy Orlen, czołowy producent segmentu nawozowego w kraju, przedstawia swoje produkty w zupełnie nowej odsłonie. Każdy z wytwarzanych we Włocławku nawozów zyskuje własne kolorowe logo uwzględniające wspólny, charakterystyczny element dla całej linii produktowej. Dzięki temu powstaje spójna, atrakcyjna wizerunkowo i kojarzona z producentem linia produktów Anwilu. To kolejny krok rozwoju działań sprzedażowych oraz realizacja marketingowej strategii spółki.

Zmiany wprowadzane przez Anwil zbiegły się z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które reguluje przepisy dotyczące udostępniania nawozów na rynkach unijnych. Odpowiednią ustawą zostały one zaadaptowane na grunt polski i będą obowiązywać od 16 lipca bieżącego roku. Wprowadzane regulacje dotyczą między innymi oznakowania opakowań i zbiorczej, przejrzystej, zawierającej konkretne informacje dla klienta, etykiety.

Rebranding produktów Anwilu wpisuje się w szeroką filozofię firmy, która oferuje produkty najwyższej jakości, dbając przy tym także o łatwą identyfikację wizualną, jak również o środowisko naturalne. Podstawą do opracowania nowej linii kreacji dla marek produktowych Anwilu jest insight oparty na know-how organizacji tj. procesie nawożenia.


kv-nowe-marki-produktowe-anwil

- Linia graficzna, na której powstały nowe logotypy produktów Anwilu bazuje na symbolice mechanizmu wzrostu i użyźniania. Podstawowym elementem znaków jest kropka, dla każdego z produktów w innym kolorze. Jest ona synonimem pojedynczej granuli nawozu, ale także ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i życie, czyli to, co daje efekty w postaci siły i wzrostu, czynników decydujących o dobrych plonach, zarówno w ilości zbiorów, jak i jakości upraw. Szanując zaufanie klientów do najlepszego jakościowo i wartościowego produktu z Anwilu, teraz oferujemy go w nowych, ciekawych opakowaniach, w przyjaznej kolorystyce - powiedziała Elżbieta Jabłońska, z-ca dyrektora Biura Komunikacji, Marketingu i Sponsoringu w Anwilu.

Finalny wygląd nowych marek produktowych jest efektem analiz i badań rynkowych, w których zarówno klienci spółki, jak i rolnicy byli pytani o oczekiwania oraz przywiązania konsumenckie. Jednym z charakterystycznych elementów anwilowskich nawozów, który znalazł kontynuację przy okazji realizacji nowej linii kreacyjnej, jest odniesienie do kolorystyki poszczególnych opakowań dotychczasowych produktów. Niebieski kolor w logotypie Anvistar nawiązuje do wykorzystywanego do tej pory opakowania saletry amonowej. Podobnie jest z nawozami azotowymi Canvil S oraz Canvil Mg.

Wspomniane badania, skonfrontowane z celami marketingowymi, polityką sprzedażową Anwilu, a także długofalowymi trendami, przyniosły konkretne pomysły i rozwiązania, którymi teraz Anwil może pochwalić się na rynku.


Czytaj więcej:
Nowości 335
Rynek 1102

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska