Nowe mieszanki LNP Starflam

Nowe mieszanki LNP Starflam Firma SABIC Innovative Plastics uruchamia produkcję nowych mieszanek specjalnych Xtreme LNP Starflam, które mogą być wykorzystywane przez producentów urządzeń elektrycznych i złączy jako tańsza alternatywa dla tradycyjnych surowców, takich jak tworzywa termoutwardzalne i specjalne polimery wysokotemperaturowe.

Nowe mieszanki charakteryzują się dobrą reakcją na krótkotrwały wzrost temperatury. Dzięki większej wydajności produkcji i krótszym czasom wytłaczania pozwalają na redukcję kosztów ogólnych o 20 proc. w porównaniu do tworzyw termoutwardzalnych.

Nowe mieszanki Xtreme LNP Starflam, w tym bezhalogenowe odmiany ognioodporne, nadają się idealnie do wymagających zastosowań elektrycznych, takich jak styczniki i sprzęt do zabezpieczania obwodu. Nowo opracowana technologia jest przeznaczona do wysokich temperatur występujących w procesie lutowania bezołowiowego, którego stosowania w przemyśle elektrycznym i elektronicznym wymaga dyrektywa RoHS.

W przemyśle napędzanym przez globalizację i silną konkurencję uwaga skupia się na kosztach ogólnych. W środowiskach o podwyższonej temperaturze, takich jak hartowanie łukowe czy lutowanie bezołowiowe, producenci zwykle muszą stosować tworzywa termoutwardzalne mimo wyższych kosztów ich obróbki (długotrwały proces formowania) lub droższe materiały odporne na wysokie temperatury. Poliamidy Xtreme LNP Starflam mogą w tych zastosowaniach stanowić znakomitą i tańszą alternatywę.

- Opracowaliśmy to nowe rozwiązanie techniczne, aby ułatwić naszym klientom projektowanie tańszych elementów obwodów elektrycznych odpornych na surowe warunki środowiskowe występujące w przypadku użycia łuku elektrycznego oraz wysokie temperatury lutowania - ocenia Arthur van Dijk, kierownik ds. branży elektrycznej i oświetleniowej, SABIC Innovative Plastics.

Mieszanki Xtreme LNP Starflam łączą w sobie typowe zalety poliamidu, czyli łatwe przetwarzanie i dobre właściwości elektryczne oraz mechaniczne, z dobrą reakcją na krótkotrwały wzrost temperatury właściwą polimerom wysokotemperaturowym i tworzywom termoutwardzalnym, a przy tym pozwalają na obniżenie kosztów.

Czytaj więcej:
Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska