Nowe mieszanki LNP Starflam


Lepsza wydajność produkcji, wynikająca m.in. z możliwości powtórnego wykorzystania wlewka oraz bardziej stabilnego i szybszego procesu formowania z nawiązką wyrównuje dodatkowy koszt etapu napromieniowania wiązką elektronów, który jest wymagany po formowaniu w celu polepszenia reakcji na wzrost temperatury.

Wzrost odporności na temperatury mieszanek Xtreme LNP Starflam zawdzięczamy technologii powstawania połączeń chemicznych między makromolekułami poliamidu pod wpływem promieniowania. Po napromieniowaniu materiał wytrzymuje temperatury dziesiątki razy wyższe niż zwykły poliamid. W warunkach, w których standardowy poliamid by się roztopił lub zdeformował, materiał Xtreme LNP Starflam zachowuje sztywność i integralność mechaniczną.

Wśród czterech nowych mieszanek LNP Starflam znajdują się dwie odmiany zawierające niebromowane, niechlorowane tworzywa ognioodporne, które są zgodne z przepisami ochrony środowiska. Pozostałe dwie odmiany są ognioodporne, cechują się za to doskonałymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką plastycznością i miękkością.

Tworzywo firmy SABIC Innovative Plastics umożliwia zachowanie jednorodności partii produktów w zakresie właściwości i koloru. W przypadku kolorów pośrednich i ciemnych pozwala na proaktywne dostosowywanie koloru elementów w celu skompensowania odbarwienia spowodowanego przez napromieniowanie. Zaplanowana zmiana koloru może być również wykorzystana jako informacja kontrolna potwierdzająca napromieniowanie części.

Nowe mieszanki Xtreme LNP Starflam pod względem własności mechanicznych, ciężaru i swobody kształtowania nie odbiegają od standardowych poliamidów. Mogą być obrabiane za pomocą tych samych narzędzi, które są używane do obróbki tradycyjnych tworzyw. Także technika napromieniowywania wiązką elektronów jest identyczna jak w przypadku sterylizacji urządzeń medycznych. Seria Xtreme LNP Starflam zapewnia utrzymanie jednorodnych właściwości i koloru poszczególnych partii produktów.

Czytaj więcej:
Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska