Nowe rozwiązanie zwiększające dokładność druku 3D

- To rozwiązanie jest najnowszym dodatkiem do naszej zintegrowanej platformy Additive Manufacturing, która pomaga klientom uprzemysłowić proces wywarzania przyrostowego poprzez projektowanie i drukowanie użytecznych elementów - powiedział Jan Leuridan, starszy wiceprezes ds. rozwiązań do symulacji i testowania w Siemens PLM Software.

- Dzięki połączeniu metod empirycznych i obliczeniowych możemy zwiększyć dokładność procesu symulacji, zasilając cyfrowego bliźniaka i pomagając klientom lepiej przewidywać ich rzeczywiste efekty procesu drukowania. Udowodniliśmy to w ciągu wielu miesięcy rzeczywistych testów z kilkoma wybranymi firmami, które jako pierwsze zdecydowały się zastosować tę technologię. Zapewnienie poprawnej geometrii i informacji zwrotnych w zamkniętej pętli pozwoli ostatecznie naszym klientom uzyskać lepsze wyniki w ramach procesu wytwarzania przyrostowego. Pomoże również osiągnąć doskonałe wydruki już za pierwszym razem, oraz realizować innowacyjne produkty dzięki tej technologi.

Rozwiązanie AM Process Simulation będzie dostępne w styczniu 2019 roku, jako część najnowszej wersji oprogramowania NX i Simcenter 3D. Więcej informacji na temat produkcji wysokiej jakości części w procesie wytwarzania przyrostowego, można uzyskać na stronie internetowej Siemensa.

Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna Siemens Digital Factory Division, jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z zakresu oprogramowania, wspierających cyfrową transformację przemysłu, oraz zapewniających producentom nowe możliwości w zakresie oferowania innowacyjnych wyrobów i usług. Siemens PLM Software posiada siedzibę w Plano w Teksasie i obsługuje ponad 140 000 klientów na całym świecie. Współpracuje z firmami różnej wielkości, zmieniając sposób, w jaki wprowadzają one w życie swoje pomysły, a także w jaki wykorzystują i rozumieją produkty i aktywa.

Additive Manufacturing Process Simulation

Dzięki technologiom takim jak analiza XFEM, narzędzie Simcenter 3D AM Process Simulation umożliwia porównanie skanu modelu wydrukowanego z lewej strony z oryginalnymi danymi CAD. Dzięki takiemu porównaniu widać korelację odkształceń realnego modelu z przewidzianymi poprzez symulację odkształceniami na modelu CAD