Nowe technologie na targach SyMas

Nowe technologie na targach… Nowe technologie, usługi zwiększające efektywność zakładu produkcyjnego, czy innowacyjne produkty, dzięki którym wskaźniki wydajności fabryk materiałów sypkich i masowych poszybują w górę - to wszystko pojawi się podczas 9. Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowej i miejsce, gdzie można zapoznać się z nowościami dla branży materiałów sypkich. Podczas Targów SyMas swoją ofertę zaprezentuje ponad 200 Wystawców z całej Europy, co zapewni gościom możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych. Nie zabraknie również specjalistycznych wykładów i spotkań z profesjonalistami. Targi odbędą się 18-19 października w EXPO Kraków.

Dla każdego coś sypkiego

Targi SyMas to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych. Ze względu na szerokie zastosowanie tych technologii, targi co roku odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu: od spożywczej przez chemiczną, budowlaną, rolniczą, aż do wydobywczej i wielu innych, w których przetwarza się materiały sypkie. Targi SyMas każdego roku odwiedza ponad 2000 profesjonalistów. W tym roku z pewnością nie będzie inaczej, ponieważ oferta prezentowana na targach jest bardzo interesująca.

Z myślą o branży cementowo-wapienniczej

Przemysł cementowo-wapienniczy jest bezsprzecznie jednym z filarów polskiej gospodarki. Należące do międzynarodowych grup producentów krajowe zakłady cementowo-wapiennicze dysponują ogromnym zapleczem technicznym oraz intelektualnym. Jednak zmieniające się wymagania i dyrektywy unijne egzekwują konieczność modernizacji parków technologicznych. W konsekwencji na rynku pojawia się coraz więcej produktów i usług kierowanych do tej grupy odbiorców. Jak wybrać najlepsze rozwiązania? Bez wątpienia, odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć na Targach SyMas, na których Organizatorzy otworzą strefę tematyczną dedykowaną przemysłowi cementowo-wapienniczemu i branży kruszyw.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Na Targach poświęconych obróbce materiałów sypkich i masowych nie może także zabraknąć tematu bezpieczeństwa, który jest tak istotny w tej branży. Podczas obróbki tego rodzaju materiałów często pojawia się ryzyko wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych. Organizatorzy targów każdego roku przygotowują strefę ATEX, w ramach której będzie można znaleźć zabezpieczenia przeciwwybuchowe, systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza. Nie zabraknie również innych urządzeń przeznaczonych do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł, czy pyłów. Pojawią się także usługi dla branży takie jak: szkolenia w zakresie obowiązujących dyrektyw ATEX, audyt instalacji procesowych oraz certyfikacja urządzeń pracujących w strefach Ex.

targi SyMas


Zaplecze wiedzy

Dużym atutem Targów SyMas są wykłady i konferencje prowadzone przez uznanych specjalistów
z branży przemysłowej. Przez dwa dni goście targów będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych seminariach workShops. Na przestrzeni targowej odbędą się prezentacje dotyczące osiągnięć, nowych produktów i przykładów udanych wdrożeń. Seminaria są doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży. Na uwagę zasługuje także 6. edycja konferencji „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”. W tym roku zapowiada się wyjątkowo ciekawy program - 13 wykładów, 4 bloki tematyczne, wystąpienia ekspertów i case studies z największych zakładów produkcyjnych.

Fabryka w ruchu

Równocześnie z Targami SyMas w EXPO Kraków odbędą się 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - Maintenance. Wydarzenie kierowane jest do kierowników i pracowników działów utrzymania ruchu oraz kadry technicznej odpowiedzialnej za produkcję oraz właściwe funkcjonowanie fabryki. Wystawa ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii i metod służących zapobieganiu nieplanowanym przestojom w zakładach przemysłowych. Podczas Targów Maintenance swoją premierę będzie miała specjalna strefa ”Przemysł 4.0”, w której wystawcy zaprezentują produkty umożliwiające rozwój i modernizację fabryk na miarę XXI wieku.

Źródło: Targi w Krakowie

Czytaj więcej:
Targi 1283