Nowe termoplastyczne elastomery DSM Engineering Plastics

Nowe termoplastyczne elastomery DSM Engineering Plastics
Koncern DSM Engineering Plastics wprowadził na rynek unikalne termoplastyczne elastomery, które przewyższają tradycyjne materiały w zakresie parametrów, możliwości przetwarzania oraz elastyczności projektowej.

Stosowane w przemyśle motoryzacyjnym przewody i węże są bardzo różnorodne, począwszy od próżniowych przewodów hamulcowych i przewodów pneumatycznych, aż po węże hydrauliczne. Mimo tego mają one jedną cechę wspólną, mianowicie zastosowanie do ich produkcji termoplastycznego, opartego na kopolimerach elastomeru TPC znacząco podnosi ich parametry.

Ten wprowadzony przez DSM Engineering Plastics materiał łączy w sobie charakterystyczną dla materiałów termoplastycznych wytrzymałość i możliwość obróbki z elastycznością termoutwardzalnej gumy - jednakże bez konieczności wulkanizacji. Różne gatunki Arnitel TPC zapewniają elastyczność projektową dzięki swoim wielu właściwościom pożądanym w wymagających środowiskach motoryzacyjnych i przemysłowych i mogą się przyczynić do zmniejszenia kosztów procesowych i systemowych.

Elastomery dla motoryzacji

Dla przemysłu motoryzacyjnego Arnitel oferuje zwiększoną odporność na ciepło dochodzącą do 200 st. C w porównaniu z poliamidami (PA11 i PA12), które mogą stracić sztywność, a nawet pęknąć pod wpływem wysokich temperatur.

Nowe termoplastyczne elastomery DSM Engineering Plastics

W odróżnieniu od poliamidów, Arnitel TPC zapewnia także elastyczność bez konieczności stosowania plastyfikatorów oraz odporność na działanie wysokich ciśnień w wysokich temperaturach. Inne korzystne właściwości tego materiału to dobra odporność na chemikalia i oleje oraz doskonałe trzymanie na połączeniach. Arnitel spełnia ścisłe wymagania przemysłowe. Typowe zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym obejmują próżniowe i powietrzne przewody hamulcowe, przewody paliwowe oraz przewody zwijane.

Dla zastosowań przemysłowych Arnitel zapewnia szeroki zakres gatunków, które cechują się doskonałymi właściwościami do produkcji węży hydraulicznych. Jako zamiennik kauczuku nitrylowego w rdzeniu, zapewnia gładszą powierzchnię wewnętrzną, dobrą elastyczność oraz lepszą odporność na gorący olej.

Oznacza to, że można łatwiej pompować płyny, zaś węże są łatwiejsze w obsłudze i cechują się dłuższym okresem żywotności. Używany jako powłoka zewnętrzna, Arnitel cechuje się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia oraz ponadprzeciętną elastycznością. Materiały DSM mogą być również stosowane w przewodach hydraulicznych. W przemyśle gumowym trzpienie wykonane z użyciem materiału Arnitel są szeroko stosowane w procesie wulkanizacji w autoklawach.

- W uzupełnieniu do parametrów i właściwości procesowych, Arnitel to alternatywa dla tradycyjnych usieciowanych gum i materiałów takich jak poliamidy, wykorzystujących plastyfikatory takie jak potencjalnie szkodliwe ftalany. Jako materiały termoplastyczne produkty TPC mogą być poddawane recyklingowi, więc możliwe jest także ponowne używanie materiałów - ocenia Paul Habets, Product Manager Arnitel z DSM Engineering Plastics Europe.

DSM Engineering Plastics jest jednym z wiodących światowych dostawców termoplastycznych materiałów inżynieryjnych.


Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska