Nowe termoplastyczne poliolefiny Basell Orlen

Nowe termoplastyczne poliolefiny Basell Orlen
Firma Basell Orlen Polyolefins wprowadza na polski rynek gatunki termoplastycznych poliolefin (TPO) pod nazwą Hifax, stosowane do produkcji wodoodpornych membran. Sprawdzają się one w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza jako wodoodporne membrany o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Gwarantują przy tym łatwą instalację oraz długi okres użytkowania.

Termoplastyczne poliolefiny Hifax są już od ponad dziesięciu lat z powodzeniem stosowane w Europie Zachodniej i USA do produkcji membran, a ich zużycie ciągle rośnie. TPO Hifax są powszechnie wykorzystywane do wytwarzania jednowarstwowych hydroizolacyjnych membran dachowych dzięki znacznie dłuższemu okresowi użytkowania niż w przypadku innych rodzajów TPO stosowanych w tym segmencie. W przeciwieństwie do tradycyjnych TPO, które są jedynie fizyczną mieszaniną elastomerów z polipropylenową matrycą, termoplastyczne poliolefiny Hifax to stop kauczuku i polipropylenu, który jest wytwarzany w jednym procesie w reaktorze polimeryzacyjnym.

TPO Hifax są produkowane przez LyondellBasell w Europie Zachodniej z wykorzystaniem technologii Catalloy, która zapewnia kluczowe właściwości produktu, takie jak: odpowiednia równowaga sztywność/udarność, odporność termiczna, elastyczność w niskiej temperaturze, wskaźnik szybkości płynięcia (dostępne są gatunki w szerokim zakresie płynności) czy mała gęstość.

Inne kluczowe właściwości nowych poliolefin to m.in.:
  • Naturalna elastyczność - nie ma ryzyka zmiany właściwości lub wymiarów ze
    względu na utratę plastyfikatorów, nie uwalniają plastyfikatorów do atmosfery i są przyjazne dla środowiska
  • Termoplastyczność - zapewniają mocne, szybkie, niezawodne, łatwe, czyste i ekonomiczne zgrzewanie na miejscu, w pełni podlegają recyklingowi
  • Wysoki współczynnik odbicia / emitancji przy pigmentowaniu białym lub jasnymi odcieniami - zminimalizowane pochłanianie ciepła, stąd oszczędności na kosztach energii
  • Doskonała stabilność UV po dodaniu odpowiednich stabilizatorów UV i cieplnych - wytrzymałość w długim okresie.