Nowe tworzywa BASF dla medycyny

Szerokie spektrum zastosowań plastyfikatora Hexamoll DINCH

Na targach Compamed BASF zaprezentował także bezftalanowy plastyfikator Hexamoll DINCH o uniwersalnym przeznaczeniu. Dzięki niskiemu współczynnikowi migracji oraz znakomitemu profilowi toksykologicznemu Hexamoll DINCH doskonale sprawdza się jako bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych ftalanów przeznaczonych do zastosowań medycznych.

Hexamoll DINCH jest wykorzystywany na przykład przy wytwarzaniu produktów do odżywiania dojelitowego i pozajelitowego, a także cewników i masek oddechowych. Badania wykazały, że Hexamoll DINCH można też stosować w produkcji worków na krew. Trwałość czerwonych krwinek w takim worku wynosi 42 dni. Płytki krwi można w nim przechowywać bez ograniczeń do 6 dni. W uznaniu tych znakomitych wyników wspólny projekt, w który zaangażowana była firma BASF, został uhonorowany nagrodą specjalną SolVin w 2013 r. Brak negatywnego wpływu na krew potwierdzono także w testach zestawów do dializowania. Ponadto miękkie przedmioty z PVC zawierające Hexamoll DINCH utrzymują swoje właściwości techniczne nawet po sterylizacji. Hexamoll DINCH spełnia wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych (93/42/EWG), jak również inne wymagania regulacyjne dotyczące zastosowań medycznych obowiązujące w różnych częściach świata. W wielu krajach można go stosować w produktach mających kontakt z żywnością.

Dzięki uniwersalnemu przeznaczeniu oraz niezawodności dostaw i możliwości identyfikacji źródła pochodzenia plastyfikator Hexamoll DINCH jest wykorzystywany przez czołowych producentów z branży medycznej, zabawkarskiej i spożywczej. W maju 2014 r. działalność rozpoczęła druga fabryka wytwarzająca 100 tys. ton tego produktu rocznie. Łączne moce produkcyjne wynoszą teraz 200 tys. ton rocznie, co powinno zaspokoić rosnący popyt na Hexamoll DINCH.