Nowe tworzywo Clyrell EM248U firmy Basell Orlen Polyolefins

Nowe tworzywo Clyrell EM248U firmy Basell Orlen Polyolefins
Firma Basell Orlen Polyolefins wprowadza do swojej oferty innowacyjny gatunek metalocenowy polipropylenu o doskonałej przezroczystości i wysokiej udarności w niskiej temperaturze do wtrysku cienkościennego. Tworzywo o nazwie Clyrell EM248U pochodzi z asortymentu firmy LyondellBasell Industries (LBI).

Clyrell EM248U jest jednym z ostatnich osiągnięć w zakresie specjalnych kopolimerów polipropylenu rekomendowanych do wtrysku cienkościennego, które w unikalny sposób łączą przezroczystość oraz sztywność kopolimeru randomicznego z bardzo dobrą udarnością w niskiej temperaturze, charakterystyczną dla kopolimerów udarowych. Gatunek EM248U jest wytwarzany przy zastosowaniu oryginalnych jednocentrowych katalizatorów metalocenowych w procesie Metocene.

Jak tłumaczą przedstawiciele płockiej spółki, Clyrell EM248U jest gatunkiem o wysokiej płynności. Nominalna wartość MFR, czyli szybkości płynięcia stopu (ang. Melt Flow Rate) wynosi ok. 70 g/10 min.

Clyrell EM248U wytwarzany jest bezpośrednio w reaktorze i odznacza się łatwym przetwórstwem w zastosowaniach wtryskowych o wysokiej przezroczystości. Dodatkowo gwarantuje odpowiednie właściwości przetwórcze, takie jak mała tendencja do paczenia i skrócenie czasu cyklu na skutek zmniejszenia grubości ścianek.

Clyrell Em248u w ofercie Basell Orlen Polyolefins

Clyrell EM248U może być również ciekawą propozycją dla przetwórców poszukujących produktów o zróżnicowanych właściwościach i dostosowanych do potrzeb odbiorcy końcowego, m.in. w zakresie właściwości estetycznych, udarności oraz możliwości wytwarzania opakowań o zróżnicowanej grubości ścianek.

Zdaniem producenta Clyrell EM248U jest wybierany przez odbiorców ze względu na wyjątkowe połączenie przezroczystości i udarności w porównaniu do konwencjonalnych kopolimerów typu random w przypadku aplikacji pracujących w temperaturze poniżej 0 st. C.

Clyrell EM248U

Wyższa temperatura topnienia gatunku Clyrell EM248U umożliwia przetwórcom i użytkownikom końcowym stosowanie go do wytwarzania pojemników przeznaczonych do przechowywania żywności, które mogą być napełniane na gorąco i podgrzewane w kuchence mikrofalowej.

Clyrell EM248U zapewnia również obniżenie kosztów produkcji w przypadku transparentnych pojemników na żywność o dobrej udarności, które najczęściej wytwarzane są przy zastosowaniu mieszaniny tradycyjnego kopolimeru randomicznego z plastomerem. Ponadto polipropylen gwarantuje uzyskanie porównywalnej lub nawet wyższej szybkości plastyfikacji i krótszych czasów cyklu w stosunku do tradycyjnych kopolimerów typu random wytwarzanych przy zastosowaniu katalizatorów Zieglera - Natty. Tym samym więc możliwość skrócenia czasu cyklu może oznaczać dla przetwórcy znaczne obniżenie kosztów produkcji. Z drugiej strony, wąski rozrzut masy cząsteczkowej w przypadku EM248U pozwala znacząco zmniejszyć tendencję do paczenia i odkształceń w trakcie wtrysku.

Clyrell EM248U, tak jak wszystkie gatunki polipropylenu wytwarzane przy zastosowaniu metalocenowych katalizatorów jednocentrowych, charakteryzuje się małą zawartością oligomerów i substancji lotnych, dzięki czemu wykazuje doskonałe właściwości organoleptyczne. Jest to szczególnie mocno pożądane przez producentów wykorzystujących opakowania do przechowywania żywności.