Nowe urządzenia pomiarowe firmy Konica Minolta

Nowe urządzenia pomiarowe firmy Konica Minolta
Firma Konica Minolta Sensing ustanawia nowe standardy spektrodensytometrycznego pomiaru koloru dla opakowań i poligrafii.

Urządzenia pomiarowe Konica Minolta sprawdzają się w wielu rynkowych zastosowaniach związanych z kontrolą jakości barwy w bardzo różnorodnych dziedzinach, m.in. tworzywach sztucznych, przemyśle papierniczym, samochodowym. Tym razem firma wprowadzi na rynek pierwsze na świecie przenośne spektrodensytometry do kontroli druku na opakowaniach i papierze zawierającym rozjaśniacze optyczne. Premiera zaplanowana jest już w tym miesiącu.

Urządzenia te stanowią odpowiedź na potrzeby coraz bardziej zdigitalizowanej branży opakowaniowej i poligraficznej. Początkują one zupełnie nową linię specjalistycznych produktów i systemów do kontroli jakości druku. Wejście w ten segment rynku tłumaczone jest przez firmę wzrastającym stopniem digitalizacji branż związanych z wykorzystaniem grafiki. To w nich kontrola barw materiałów drukowanych stała się istotną częścią technologii druku, związaną z zarządzaniem jakością.

Nowe urządzenia pomiarowe firmy Konica Minolta


Co można powiedzieć o nowości Koniki Minolty?

Urządzenia z nowej serii FD-7 i FD-5 to pierwsze na świecie spektrodensytometry uwzględniające fluorescencję papieru oraz pierwsze na świecie przenośne spektrodensytometry z automatyczną kompensacją długości fali.

Spektrodensytometry dają użytkownikom całą gamę nowych możliwości. Oto bowiem coraz częściej papiery, w tym te opakowaniowe, zawierają wybielacze optyczne, czyli substancje, które poprzez fluorescencję kompensują żółtawy odcień celulozy. Dzięki nim papier jest postrzegany jako jaśniejszy i czysto biały, jednak mają one też wpływ na reprodukcję drukowanych barw. Zjawisko to jest szczególnie istotne gdy wydruki oceniane są w oświetleniu zgodnym z iluminantem D502 uznawanym jako standard w poligrafii.

Dotąd żaden przenośny spektrofotometr nie był zdolny do pomiaru i oceny koloru z efektem fluorescencji dopasowanym do iluminantu D50. Tymczasem spektrodensytometry Koniki Minolty to pierwsze na świecie przenośne instrumenty typu M1, zdolne do oceny barwy z pełnym uwzględnieniem fluorescencji papieru w oświetleniu iluminantem. Zgodność z normą osiągnięta została dzięki przełomowej technologii wirtualnego wzorca fluorescencyjnego (VFS). Drugą unikatową cechą nowych urządzeń jest wewnętrzna kalibracja długości fali. Jest ona wykonywana automatycznie podczas rutynowej kalibracji bieli, zapewniając najwyższy poziom dokładności i powtarzalności pomiaru.

Spektrofotometry przed rozpoczęciem pracy kalibrowane są na białej płytce wzorcowej, co zapewnia zgodność współczynników odbicia dla każdej długości fali światła. W spektrodensytometrach zastosowano dodatkową technologię podnoszącą niezawodność i precyzję instrumentu poprzez wewnętrzną kompensację ewentualnej niezgodności długości fali widma. Sprawdzenie i korekta przesunięcia widma dokonywane jest automatycznie podczas rutynowej kalibracji bieli. Podobna korekcja dla innych urządzeń wykonywana jest tylko podczas przeglądu technicznego w serwisie.