Nowy gatunek HDPE z Płocka

Nowy gatunek HDPE z Płocka…
W wytwórni Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku uruchomiono produkcję nowego gatunku polietylenu dużej gęstości (HDPE) pod nazwą Hostalen GX 5042. Tworzywo przeznaczone do zastosowań wtryskowych jest już dostępne w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Hostalen GX 5042 to gatunek rozwojowy, o właściwościach przetwórczych i użytkowych porównywalnych do gatunku Hostalen GC 7258, który jest produktem całkowicie komercyjnym i dostępnym jedynie z wytwórni LyondellBasell w Niemczech.

Nowe tworzywo charakteryzuje się zbalansowanym profilem właściwości, który jest kombinacją dużej odporności na środowiskową korozję naprężeniową, dobrej płynności, sztywności oraz udarności przy nieznacznie obniżonej gęstości w porównaniu do standardowego gatunku Hostalen GC 7260. Dzięki takim cechom, Hostalen GX 5042 odznacza się dodatkowymi osiągami w zastosowaniach wtryskowych.

Hostalen GX 5042 został tak zaprojektowany, aby zapewnić wyższą odporność na odkształcenie i wypaczanie w porównaniu do gatunku Hostalen GC 7260 / GC 7260 LS. Jest to szczególnie cenna zaleta w przypadku wytwarzania detali wtryskowych o dużych płaskich powierzchniach, np. skrzynek transportowych.

Nowy gatunek wykazuje optymalne właściwości w przypadku użycia go w szybkim wtrysku na formach wielokrotnych do wtrysku detali cienkościennych w takich zastosowaniach jak produkcja tub i kartuszy, pudełek, artykułów użytkowych gospodarstwa domowego i opakowań – w tym przypadku, pojemniki o kształcie cylindrycznym wykazują mniejszą tendencje do owalizacji.

Hostalen GX 5042 ma niższą gęstość w porównaniu do standardowego produktu Hostalen GC 7260. Dlatego też może by stosowany do produkcji kartuszy, tub oraz zamknięć i zakrętek, które wymagają lepszej odporności na środowiskową korozję naprężeniową. Nowy gatunek HDPE spełnia wymagania w zakresie kontaktu z żywnością.

Hostalen GX 5042


Hostalen GX 5042 stanowi uzupełnienie oferty BOPS, która do tej pory proponowała dwa podstawowe tworzywa wtryskowe HDPE produkowane w Płocku: Hostalen GC 7260 i Hostalen GD 7255. Są to uniwersalne tworzywa, które już od wielu lat znajdują szerokie zastosowanie, np. w produkcji
skrzynek na warzywa, skrzynek transportowych do żywności, butelek na napoje oraz części technicznych, pojemników technicznych, koszy na śmieci o różnej pojemności, zakrętek i zamknięć ogólnego przeznaczenia. Ponadto znajdują zastosowanie w produkcji tub do silikonów i innych budowlanych mas
uszczelniających, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, zabawek itd. Hostalen GC 7260 i Hostalen GD 7255 są dostępne także w wersji LS ze stabilizacją UV, dzięki czemu doskonale nadają się do wytwarzania wyrobów do zastosowań zewnętrznych, które są odporne na promieniowanie ultrafioletowe.

Czytaj więcej: Polietylen (PE) 161