Nowy klimat dla polioksymetylenu (POM)

Polioksymetylen to nowoczesne tworzywo konstrukcyjne, wytwarzane w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., znajdujące szerokie zastosowanie m.in. w motoryzacji. Twórcami tej specyficznej technologii, oprócz tarnowskich Azotów, były Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie i Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach.

Dziś (29 maja br.) WZA Spółki ZAT S.A. głosami Nafty Polskiej S.A., właściciela 80% akcji tarnowskich Azotów, wyraziło zgodę na zakup aktywów trwałych – w postaci prawa do wyłączności na technologię polioksymetylenu (POM), co jest zgodne z porozumieniem w sprawie własności licencji POM, zawartym 31 marca br. Zgoda Walnego zakończyła drogę niezbędnych działań formalno-prawnych i ZAT S.A. stają się jedynym właścicielem technologii POM. W ten sposób ZAT S.A. uzyskały pełną kontrolę nad tą technologią.

Wyłączność ZAT S.A. na technologię polioksymetylenu stanowi dobrą podstawę dla budowy nowej instalacji POM w Tarnowie, co gwarantowane było w pakiecie inwestycyjnym dla Tarnowa, podpisanym przez inwestora PCC AG.

Eksport myśli technicznej przez ZAT S.A.
ZAT S.A., będąc zakładem produkcyjnym, są równocześnie największym w Polsce eksporterem polskiej myśli technicznej i osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie technologii chemicznych (licencje wraz z towarzyszącymi usługami), opracowanych we własnym zakresie jak i we współpracy z partnerami krajowymi. W okresie ponad 28-letniej działalności dotyczącej eksportu know-how tarnowskie Azoty zawarły i zrealizowały pomyślnie 24 kontrakty licencyjne. Oprócz nich Zakłady podpisały szereg umów z partnerami zagranicznymi, w ramach których świadczyły usługi eksperckie, przygotowujące ich decyzje inwestycyjne (prace studialne, analizy, doradztwo, modernizacja i intensyfikacja instalacji itp.). Działalność ta, oprócz prestiżu i reklamy, stanowi dowód dojrzałości technologii stosowanych w ZAT S.A. i opracowanych przez polskich specjalistów-naukowców. Przynosi także szereg korzyści, wymiernych (dotychczasowe wpływy uzyskane z tytułu udostępnienia praw do stosowanie technologii zbliżają się do 100 milionów USD) i niewymiernych (np. rozwój technologii, kadry inżynieryjno-technicznej, wymianę i zdobywanie doświadczeń). Należy podkreślić, że ZAT – udzielając licencji – jako zasadę przyjmują, iż licencje są niewyłączne, a Azoty pozostają właścicielem (lub współwłaścicielem) praw do technologii.

Podstawowe technologie eksportowane przez Zakłady to technologia produkcji nowoczesnego tworzywa konstrukcyjnego POM oraz technologia produkcji kaprolaktamu wraz z technologią utleniania cykloheksanu.

Obecnie realizowane są dwa kontrakty licencyjne na udostępnienie technologii produkcji tworzywa konstrukcyjnego dla klientów chińskich – jeden z nich jest na etapie budowy instalacji wg polskiej technologii, drugi – na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Ostatnie miesiące przynoszą duże zainteresowanie tarnowskimi technologiami, zarówno ze strony nowych klientów, jak i dotychczasowych naszych licencjobiorców, szczególnie w obszarze technologii kaprolaktamu i jej poszczególnych etapów.

Jednym z czynników, który utrudnia szybkie podejmowanie decyzji w zakresie realizacji inwestycji i sprzedaży know-how jest zbiurokratyzowany sposób procedowania, związany z uzyskiwaniem zgód korporacyjnych. Należy mieć nadzieję, że nie wystąpią opóźnienia w akceptacji umów prywatyzacyjnych, co mogłoby utrudnić bądź uniemożliwić negocjacje z partnerami zagranicznymi.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 737

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8

Anonymus Anonymus
*.6.119.60

Wysłany: 2006-05-31 15:33:10

Oferują POM,ale kiepski jakościowo :-(

Anonymus Anonymus
*.16.137.98

Wysłany: 2006-07-12 19:22:33

Nie mogę się zgodzić. Zakłady Azotowe w TArnowie produkują dobrej jakości POM, no chyba że odbiorcy zależy na obniżeniu ceny zakupu, wówczas kupuje POM z podwyższoną emisją formaldechydu (tzw. odpad) o odpowiednio niższych parametrach.