Nowy prezydent organizacji przetwórców tworzyw

Nowy prezydent organizacji przetwórców tworzyw
W dn. 6 czerwca nowym przewodniczącym organizacji European Plastics Converters został Michael Kundel, dyrektor zarządzający niemieckiej spółki Renolit. Kundel zastąpi na stanowisku prezydenta EuPC Bernharda Borgardta, który pełnił tę funkcję przez ostatnich sześć lat.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Kundel potwierdził potrzebę obrony interesów europejskich przetwórców tworzyw w sytuacji, gdy rynek globalny coraz bardziej doświadcza mniejsze firmy. Tymczasem takie właśnie przedsiębiorstwa są motorem unijnej gospodarki i ochrona ich konkurencyjność powinna być, zdaniem nowego szefa EuPC, priorytetem dla polityków UE.

Europejska branża przetwórców tworzyw, reprezentowana przez EuPC, to 50 tys. firm zatrudniających 1,7 mln pracowników. W kolejnych latach EuPC chce się skupić na kluczowych dla branży zagadnieniach, jak koszty pracy i energii oraz dostawy surowców.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363