Nowy zarząd Grupy Azoty Puławy

Nowy zarząd Grupy Azoty Puławy
5 kwietnia rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy dokonała zmian w zarządzie spółki. Dość nieoczekiwanie pełniącym obowiązki prezesa zarządu został Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty SA. Mariusz Bober podjął decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Grupie Azoty Puławy.

Rada nadzorcza podjęła także decyzję o rozszerzeniu składu zarządu. Nowymi wiceprezesami zostali Zbigniew Gagat i Jacek Janiszek.

Jednocześnie sprawujący do tej pory swoje funkcje prezes zarządu – Marian Rybak oraz wiceprezes zarządu - Zenon Pokojski zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków.

W składzie zarządu pozostał Wojciech Kozak, wiceprezes zarządu wybrany z ramienia pracowników. Jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy.

- To strategiczna decyzja, która usprawni sposób zarządzania Grupą Azoty oraz przyczyni się do jej głębszej integracji - czytamy w komunikacie wydanym przez spółkę. - Ciągły rozwój i wzrost innowacyjności to priorytety Grupy Azoty SA. Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni dalsza integracja Grupy. Dlatego, mając na uwadze cele strategiczne Grupy, rada nadzorcza powierzyła dziś prezesowi zarządu Grupy Azoty SA, panu Mariuszowi Boberowi dodatkową funkcję p.o. prezesa Grupy Azoty Puławy. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju całej Grupy Azoty. "Puławy" to największa spółka w grupie o kluczowym znaczeniu - dlatego powierzenie prezesowi całej Grupy Azoty zarządzania tą spółką przyczyni się głębszej integracji na drodze do celu jakim jest dalszy rozwój Grupy, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.


Czytaj więcej: Branża chemiczna 445

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8