Obligacje PCC Rokita w ofercie kaskadowej

Obligacje PCC Rokita w ofercie… We wtorek rozpoczęły się zapisy na obligacje PCC Rokita serii BA w ramach pierwszej w Polsce kaskadowej publicznej oferty sprzedaży, którą prowadzi Dom Maklerski BDM. Oferta obejmuje 40 tys. szt. pięcioletnich obligacji o oprocentowaniu 5,5 proc. wyemitowanych przez spółkę w kwietniu br. i następnie dopuszczonych do obrotu na rynku Catalyst.

- Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Zeszłoroczna nowelizacja przepisów umożliwiła zastosowanie mechanizmu oferty kaskadowej i jako pierwsza spółka w Polsce postanowiliśmy ją wykorzystać właśnie do osiągnięcia tego celu.

W kwietniu br. spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 22 mln zł w ramach drugiego Programu Emisji Obligacji. Obligacje o wartości 17 mln zł nabył oferujący – Dom Maklerski BDM, który dzisiaj rozpoczyna proces ich odsprzedaży inwestorom.

– Pierwsza oferta w tej formule dotyczy sprzedaży 40 tys. szt. obligacji PCC Rokita serii BA o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł - wyjaśnia Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. - Zapisy rozpoczynają się 20 maja br. i potrwają do 12 czerwca br. W przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby obligacji oferowanych okres zapisów zostanie skrócony.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu. W pierwszym dniu zapisów, czyli 20 maja br. cena sprzedaży wynosi 100,54 zł. Jest to rozwiązanie porównywalne z mechanizmem właściwym dla obligacji Skarbu Państwa, funkcjonującym od 20 lat.

Obligacje PCC Rokita w ramach kaskadowej publicznej oferty sprzedaży może nabyć każdy, kto posiada rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM.

– Osoby, które mają otwarty rachunek w naszym domu maklerskim mogą zapisać się na obligacje także przez internet – podkreśla Tomasz Lalik. Zapisanie obligacji na rachunku papierów wartościowych inwestorów będzie następowało w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisów.

Czytaj więcej:
Rynek 928

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4