Odpady z tworzyw do produkcji oleju opałowego

Odpady z tworzyw do produkcji…
Jak podkreślają eksperci, odpady z tworzyw sztucznych są zbyt cenne, aby składować je bezużytecznie na wysypiskach. Znanych jest współcześnie wiele rozwiązań tego problemu. Oprócz metod najbardziej popularnych, do których należy recykling mechaniczny, stosuje się obecnie coraz ciekawsze sposoby radzenia sobie z odpadami - jednym z nich jest depolimeryzacja, w wyniku której otrzymuje się paliwo stosowane np. jako materiał opałowy.

Takie rozwiązanie wprowadziła między innymi szwajcarska firma Diesoil. Od 2007 roku rafineria zbudowana w szwajcarskiej miejscowości Sihlbrugg pod Zurychem produkuje olej opałowy - zakład jest w stanie przetworzyć do 15 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, uzyskując w ten sposób nawet 12,5 mln litrów oleju opałowego.

Cechą wyróżniającą technologię depolimeryzacji opracowaną przez Diesoil jest to, że nie wymaga ona dostarczania tak dużej ilości energii, jak inne tego typu procesy, w których stosowane są katalizatory. Cykl przetwórczy jest zamknięty, a zatem w procesie przetwarzania odpadów w paliwo do środowiska nie są emitowane żadne szkodliwe substancje. Proces jest praktycznie samowystarczalny energetycznie, ponieważ wykorzystywana jest w nim energia z wytwarzanego paliwa.

Więcej na temat stosowanej technologii oraz o planowanych inwestycjach w Polsce opowiada w naszym materiale wideo Joanna Stihl z firmy Diesoil.