Odpady z tworzyw wykorzystywane w piecach hutniczych

Odpady z tworzyw wykorzystywane… Austriacka firma Voest Alpine opracowała metodę wykorzystania w piecach hutniczych mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą zastąpić prawie 25 proc. ropy naftowej.

O całej sprawie poinformował PlasticsEurope w swoim corocznym raporcie poświęconym kondycji przemysłu tworzyw sztucznych. W raporcie zauważono, że wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych przy produkcji surówki żelaznej jest wartościowym i dobrze znanym przykładem recyklingu surowcowego. Tradycyjnie, przy produkcji surówki żelaznej używano węgla oraz koksu, jako czynnika redukującego w piecach hutniczych. Później, ze względu na wygodę stosowania oraz mniejsze koszty, węgiel zastąpiony został ciężkimi płynnymi frakcjami ropy naftowej. Odpady z tworzyw sztucznych po raz pierwszy zastąpiły ciężkie frakcje ropy w latach 90. ubiegłego wieku. Kilka niemieckich firm zużywa rocznie w swoich piecach ok. 300 tys. ton rozdrobnionych zużytych tworzyw sztucznych.

Firma Voest Alpine opracowała w tym celu metodę wykorzystania w piecach hutniczych mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą zastąpić prawie 25 proc. ropy naftowej. Przy obecnej wydajności produkcji surówki żelaznej można wykorzystać do 220 tys. ton mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych. Metoda ta okazała się być niezawodna i przyjazna dla środowiska. Wykorzystanie mieszanych tworzyw sztucznych zamiast ropy naftowej przy produkcji surówki żelaznej jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż wykorzystanie ich jako paliwa np. przy produkcji cementu. W znowelizowanej Ramowej Dyrektywie o Odpadach ten rodzaj wykorzystania tworzyw sztucznych sklasyfikowany został jako jedna z form recyklingu.

Czytaj więcej:
Ropa 55