Odzysk surowców z opakowań wielomateriałowych

Odzysk surowców z opakowań wielomateriałowych
Firma Recykling i Energia opracowała innowacyjną metodę odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych.

Nowa technologia została już wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej odbiorcami mają być przede wszystkim organizacje odzysku.

Projekt spółki polega na wdrożeniu i uruchomieniu innowacyjnej technologii rozdziału opakowań wielowarstwowych nazywanych tetra pakami na poszczególne składniki z całkowitym ich odzyskiem. Chodzi tu o nowatorskie rozwiązanie w skali światowej.

Istota rzeczy polega na tym, że poużytkowe opakowania wielowarstwowe, mogące zawierać dodatkowo makulaturę, zakrętki, zatyczki z tworzyw, a także folie i torby oraz opakowania zawierające aluminium rozdrobnione lub nie, poddaje się działaniu rozpuszczalnika organicznego w temperaturze do 200 st. C, przy czym rozpuszczalnik lub mieszaninę rozpuszczalników dobiera się w zależności od potrzeb.

Najchętniej stosowane są rozpuszczlniki pochodzenia naturalnego, które nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. Proces ekstrakcji prowadzi do rozpuszczenia polietylenu, przy czym oddestylowuje się rozpuszczalnik z wodą zawartą w opakowaniach. Następnie oddziela się fazę organiczną kierując ją do dalszego przerobu, a mieszaninę papieru i folii aluminiowej rozdziela się metodą w rozpuszczalniku. W tym przypadku rozpuszczalnik użyty do rozdzielenia mieszaniny aluminiowej i papieru odzyskuje się z każdego z surowców oddzielnie.

Warto wiedzieć, że opakowania wielomateriałowe złożone z tektury, tworzyw i aluminium, są jednymi z najtrudniej biodegradowalnych wyrobów. Wytwarzane są wprawdzie z surowca biodegradowalnego (tektura), ale są tak zabezpieczone, że z trudem ulegają rozkładowi.

Dotychczas znane metody dotyczyły przetwarzania odpadów prawie czystych na rury, narożniki itp. Materiały poużytkowe przetwarzano w papierniach, gdzie odzyskiwano ok. 40 - 60 proc. masy w postaci celulozy o ograniczonym zastosowaniu.

Nowa metoda Recykling i Energia pozwala na rozdział i wydzielanie czystych składników. Polega na wypłukiwaniu polietylenu sklejającego warstwy opakowania z wydzieleniem poszczególnych składników, czyli aluminium i tektury.

Zastosowanie jej pomaga z wysoką wydajnością ok. 99 proc. odzyskać wszystkie surowce wchodzące w skład opakowania. Pozostały 1 proc. stanowią zanieczyszczenia wchodzące w skład aluminium. Metoda chemiczna wychodzi naprzeciw dyrektywom unijnym, gdyż cechuje się niskimi nakładami energetycznymi, oszczędnościami wysoko energochłonnego aluminium oraz co ważne zdecydowanie ogranicza emisję CO2.


brak
 

Zagospodarowanie energii skumulowanej w odpadach opakowaniowych, szczególnie w opakowaniach wielowarstwowych

Polska

Anonymous Anonymous
*.253.60.137

Wysłany: 2010-03-11 00:57:42

Chciałbym się dowiedzieć za czyje pieniądze zostało to opracowane.

W internecie zostało opublikowane opracowanie w którym zastosowano recykling polegający na produkcji płyt izolacyjnych. z opracowania wynika że ta metoda jest znacznie prostsza i w rezultacie powstaje gotowy wyrób.