Oficjalne otwarcie zakładów Basell Orlen Polyolefins


Poliolefiny produkowane w nowych zakładach BOP w Płocku, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, znajdują szerokie zastosowanie zarówno na rynku konsumenckim jak i przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań, w tym na żywność i napoje, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych oraz rur.


BOP podejmuje wiele działań mających na celu zwiększenie zainteresowania zagranicznych inwestorów, lokowaniem swoich przedsięwzięć właśnie w Polsce – kraju, gdzie spotykają się i łączą gospodarki zachodniej i wschodniej części Europy.

Bardzo dobre wyniki spółki uzyskane w tak krótkim czasie sprawiły, iż prognozy rozwoju przedsięwzięcia są optymistyczne. Pomyślne przewidywania i stale rosnący przemysł tworzyw sztucznych pozwalają BOP, będącemu prywatną spółką dbać o jeszcze lepszy rozwój własny, a także wsparcie inicjatyw zewnętrznych.

BOP zatrudnia ponad 400 osób. Są to wysoko wykwalifikowani specjaliści – inżynierowie, finansiści oraz specjaliści ds. marketingu, sprzedaży i logistyki, personel techniczny i administracyjny. Projekt BOP, którego wartość szacowana jest na ok. 500 mln euro mógł być tak pomyślnie zrealizowany dzięki ogromnemu wsparciu właścicieli – firm PKN ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V., a także dzięki władzom lokalnym i uproszczonym procedurom realizacji inwestycji.

BOP uczestniczy w inicjatywach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) tworzonym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki temu, BOP jako polska spółka ma możliwość wspierania rozwoju gospodarczo-ekonomicznego i społecznego Polski, a w szczególności miasta i regionu płockiego. To ogromna szansa dla rozwoju lokalnych inicjatyw edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych na arenie ogólnopolskiej, którą BOP oferuje swojemu rodzinnemu miastu. Wyrazem troski i wagi realizacji zadań odpowiedzialności społecznej w spółce BOP, jest nie tylko udział w Funduszu Grantowym dla Płocka. Spółka stale wspiera liczne przedsięwzięcia i instytucje, których celem jest promowanie dobrych postaw społeczno-gospodarczych.

###
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Inwestycje 716