Oszczędności w kosztach energii to priorytet w przetwórstwie tworzyw


W takich przypadkach istnieją już odpowiednie rozwiązania systemowe ograniczające stosowanie maszyn chłodzących do miesięcy letnich oraz części okresu przejściowego. Opatentowany, wolny od glikolu system "odciążenia zimowego" może zastąpić nawet do 75 proc. kosztownego czasu pracy agregatu chłodniczego. Konieczny do tego wkład energii zredukowany zostaje do 2-3 proc. zapotrzebowania wytwornicy chłodu. Jako medium chłodzące wykorzystuje się w tej technologii darmowo dostępne powietrze z otoczenia. Gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa od temperatury obiegu powrotnego wody chłodzącej, to rozpoczyna się proces odciążania agregatów chłodzących. Gdy zaś temperatura na zewnątrz osiągnie wartość tylko o kilka stopni poniżej temperatury zasilania cieczy chłodzącej, agregat zostaje całkowicie odłączony.

Także w miesiącach zimowych przy wyjątkowo niskich temperaturach zewnętrznych systemy są mrozoodporne, ponieważ samoczynnie przechodzą w ruch jałowy. W przypadku gdy dojdzie np. do awarii lub wyłączenia zasilenia, następuje samoczynne opróżnienie systemów bez udziału energii pomocniczej do zasobników znajdujących się w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu. Cała organizacja wytwarzania energii chłodzącej przejmuje oprogramowanie zarządzające.

Oszczędności w kosztach energii to priorytet w przetwórstwie tworzyw

Oprogramowanie systemowe odpowiada na możliwie długą aktywację systemu "odciążenia zimowego", bowiem każda godzina, w której system zastępuje urządzenie chłodnicze oznacza dla użytkownika żywą gotówkę.

Często jeszcze dzisiaj do chłodzenia maszyn używa się urządzeń w systemach chłodzących z jednym obiegiem. Jest to wariant zaopatrzenia w energię chłodzenia o prawdopodobnie najwyższych kosztach utrzymania. Jednocześnie użytkownik rezygnuje z korzystania z darmowego ciepła z obiegu chłodzenia maszyn do ogrzewania pomieszczeń. Zastępując system z jednym obiegiem, systemem o podwójnym obiegu użytkownik odnosi równocześnie kilka korzyści.

Ponieważ w chłodzeniu maszyn temperatura zasilania 30 st. C jest generalnie wystarczająca do chłodzenia oleju w instalacji hydraulicznej, więc w systemach dwubiegowych rezygnuje się z kosztownego chłodzenia powrotu przy pomocy urządzeń chłodniczych, a energię chłodzącą wytwarza się przy pomocy urządzeń chłodzących zewnętrznych wykorzystujących temperaturę powietrza zewnętrznego.

Daje to wytwórcy tworzyw sztucznych oszczędności ok. 98 proc. kosztów zasilania w porównaniu z zastosowaniem wytwornicy chłodu do chłodzenia maszyn. Ponadto ciepło pozyskane z obiegu powrotnego chłodzenia maszyn przy swej temperaturze 35 st. C i zastosowaniu specjalnych urządzeń idealnie nadaje się do celów grzewczych.

Przy pomocy tej technologii producent tworzyw sztucznych dodatkowo zmniejsza swe koszty. Darmowe ciepło zastępuje kosztowne pierwotne źródła energii, takie jak olej, gaz, których koszty będą najpewniej nadal rosły. W ten sposób z ciepła będącego produktem wtórnym, którego ponowne schłodzenie stanowi dodatkowe koszty, powstaje dzięki rekuperacji energia grzewcza i przyczynia się do redukcji kosztów ogrzewania.