Oszczędności w kosztach energii to priorytet w przetwórstwie tworzyw


Jeśli do celów grzewczych lub podgrzewania wody pitnej konieczna jest temperatura wyższa niż ta pozyskiwana z ciepła odzyskiwanego, korzysta się wówczas z systemów pomp ciepła. W kontekście wzrostu cen oleju i gazu jest to z pewnością interesująca alternatywa dla konwencjonalnego ogrzewania.

Kolejną zaletą jest możliwość załączenia części zespołu zewnętrznych urządzeń chłodzących w okresie przejściowym i zimą. Wydajność chłodnicy zewnętrznej rośnie wraz ze spadkiem temperatury i część z niej może być wykorzystywana do korzystnego finansowo odciążenia agregatów chłodniczych. W miesiącach letnich, w których wielu producentów tworzyw sztucznych ma problemy z zaopatrzeniem w chłód, przy pomocy agregatów chłodniczych, przejście z systemu jednobiegowego na dwubiegowy zapewnia spore odciążenie.

Koszty jednostkowe można znacznie zredukować dzięki optymalnemu dopasowaniu elementów składowych systemu regulacji temperatury. Czynniki, na które można wpływać sięgają od skrócenia czasów cyklu przez poprawę jakości produktu, redukcję odpadów produkcyjnych i czasów zbrojenia po obniżenie zapotrzebowania na energię przy samej regulacji temperatury.

Wyróżniającym tego przykładem jest system regulacji temperatury Rhytemper. Inaczej niż zwykłe przepływowe systemy regulacji temperatury, odtwarza on kształt wypraski z punktu widzenia techniki grzewczej w jej poszczególnych sekcjach i jest zsynchronizowany z całym procesem wtryskiwania. Powstający przy tym niezmienny "termiczny odcisk palca" jest zapamiętywany w pamięci jednostki sterującej - w przypadku zmiany narzędzia jest on ponownie wczytywany. W trakcie procesu produkcyjnego system dba o stałe dopasowanie regulacji temperatury w każdym z punktów poszczególnych kanałów chłodzenia.

Dokładne odprowadzanie ciepła w trakcie najważniejszego z procesów produkcji skraca czasy cyklu w stosunku do zwykłej regulacji temperatury. Jednocześnie zadbano o równomierny rozkład temperatury na powierzchni narzędzia. Zapewnia to najwyższa możliwą jakość gotowego produktu. Dzięki tym właściwościom zbędne są rezerwy czasu cyklu, konieczne dotychczas ze względów bezpieczeństwa.

W ponad tysiącu przeanalizowanych wdrożeń urządzeń typu Rhytemper przeciętna oszczędność czasu cyklu wyniosła 16 proc. Spowodowane przez zanieczyszczenia zakłócenia bilansu cieplnego cieczy chłodzącej są wykrywane i regulowane, przez co zabezpieczona jest adaptacja do pierwotnego bilansu. Jeśli w pojedynczych ośrodkach, pomimo wykorzystania pełnego zakresu regulacji nie zostanie zapewniona odpowiednia temperatura oraz ilość wody, wówczas wtryskarka zgłasza błąd i proces produkcji zostaje przerwany.

W ten sposób odpady produkcyjne zostają zredukowane od samego początku do minimum. Podczas, gdy zwykłe regulatory temperatury potrzebują dodatkowych pomp oraz podłączenia do zasilania ciepła i chłodu w celu regulacji odchyleń do wartości zadanych, w tym systemie sama energia chłodzenia wystarcza do regulacji właściwego procesu produkcji oraz kilku watów do elektronicznej regulacji.