PCC Rokita wejdzie na giełdę

PCC Rokita wejdzie na giełdę… W dn. 20 lutego Walne Zgromadzenie spółki chemicznej PCC Rokita podjęło decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji i wprowadzeniu ich do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka od 2011 roku była obecna na rynku kapitałowym jako emitent obligacji.

- W naszej strategii finansowania rozwoju widzimy miejsce zarówno dla kredytów bankowych, finansowania obligacyjnego, jak też pozyskiwania środków poprzez emisję akcji - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Struktura oferty nie jest jeszcze ustalona.

Długoterminowa strategia biznesowa spółki zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Firma z Brzegu Dolnego zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów specjalistycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału w portfelu produktów standardowych. Nowe produkty specjalistyczne będą produkowane przede wszystkim dla branży meblarskiej, budowlanej i samochodowej, co umożliwi spółce umocnienie pozycji w krajach o rozwiniętym przemyśle meblarskim (m.in. w Polsce, Niemczech oraz we Włoszech) oraz rozwój sprzedaży poza Europą (gł. w Turcji i Azji Południowo-Wschodniej).

- Planowane inwestycje wiążą się także ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych, umożliwią nam mocniejsze zaangażowanie we wszystkich segmentach rynku poliuretanowego - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Ponadto będziemy mogli wykorzystać efekt silniejszej integracji pionowej polegający na fakcie, że produkowane przez nas poliole są również surowcem do wytwarzanych przez nas systemów poliuretanowych.

Segment poliuretanów od kilku lat jest intensywnie rozwijany w całej Grupie PCC. W ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w jego rozwój wyniosły ok. 140 mln zł. Od 2006 r. zdolności produkcyjne zwiększyły się ponad trzykrotnie i obecnie wynoszą 100 tys. ton rocznie w przypadku polioli i 20 tys. ton rocznie w przypadku systemów poliuretanowych.

- W ciągu najbliższych trzech lat planujemy przeznaczyć na rozwój tego obszaru biznesu ok. 50 mln zł, z czego ok. 30 mln zł to projekty planowane na najbliższe 1-1,5 roku - mówi Rafał Zdon. - W 2016 r. PCC Rokita chciałaby osiągnąć w obu grupach produktów odpowiednio poziomy ok. 130 tys. ton rocznie i 60 tys. ton rocznie. Według naszych analiz sprzedaż systemów poliuretanowych w kolejnych latach będzie się dynamicznie rozwijała, a posiadanie pełnego portfela poliolowego pozwoli nam ten rozwój przyspieszyć, zwłaszcza w zakresie produktów specjalistycznych.

Grupa Kapitałowa PCC Rokita produkuje poliole w jednym z trzech kompleksów produkcyjnych - w Kompleksie Rokopole. Systemy poliuretanowe produkowane są natomiast przez spółkę zależną PCC Prodex, która poza dwoma zakładami produkcyjnymi w Polsce (w Żółwinie i Mysłowicach), posiada także fabryki na Białorusi (PCC Prodex-Bel) i w Niemczech (PCC Prodex GmbH). Spółka rozwija sieć System House, czyli zakładów zlokalizowanych blisko klientów, łączących kompetencje sprzedażowe oraz badawczo-rozwojowe. Każdy oferowany przez System House produkt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta i dostosowany do procesu produkcyjnego prowadzonego na jego urządzeniach.

Czytaj więcej:
Giełda 147
Rynek 928

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4