PRiK apeluje o uznanie branży rur z TS jako strategicznej w czasie epidemii

PRiK apeluje o uznanie branży…

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) zaapelowało do Ministra Rozwoju i Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości uznania działalności firm z branży producentów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, szczególnie w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, za kluczowe i strategiczne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki i społeczeństwa.

- Większość produkcji naszego sektora dotyczy wyrobów dla branży wodno-kanalizacyjnej, która szczególnie w czasach stanu epidemii powinna zachować ciągłość pracy, w tym produkcji wody do picia. Zabezpieczenie dostępności materiałów dla firm z branży wodno-kanalizacyjnej nie tylko do budowy nowych, ale przede wszystkim do usuwania potencjalnych awarii powinno stać się priorytetem - mówi Piotr Falkowski, dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia.

"Gdyby doszło do eskalacji obecnego zagrożenia i konieczności przekształcania już istniejących obiektów w obiekty strategiczne, np. szpitale, to jednym z kluczowych elementów budowy byłoby zabezpieczenie ich w doprowadzenie wody do picia, jej rozprowadzenie w obiekcie oraz odprowadzenie ścieków. Systemy tworzywowe jak żadne inne mogą być tutaj kluczowym rozwiązaniem nie tylko z uwagi na ich dostępność, ale przede wszystkim elastyczność produkcji i szybkość montażu" - czytamy w liście Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych zrzesza wiodących krajowych producentów systemów sanitarnych. W tej grupie można znaleźć systemy wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe czy drenarskie, ale również systemy instalacyjne m.in. do ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji grzewczych i chłodniczych czy też wentylacyjnych. Producenci ci odpowiadają za produkcję krajową oraz za zatrudnienie kilku tysięcy pracowników na terenie całego kraju.

Apel polskiego stowarzyszenia koresponduje ze stanowiskiem Stowarzyszenia Teppfa, które wezwało władze UE i państw członkowskich, aby uznały one szeroko pojęty sektor gospodarki zajmujący się zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, wraz z jego transgranicznymi łańcuchami dostaw, za kluczowy i istotny dla ochrony zdrowia ludzkiego swoich obywateli podczas wybuchu epidemii COVID-19.

"Zgodnie z opinią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowe funkcjonowanie systemów zaopatrywania w wodę jest „niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego podczas wszelkich wybuchów chorób zakaźnych, w tym wybuchu epidemii COVID-19” - czytamy w oświadczeniu europejskiego stowaryszenia producentów rur z tworzyw sztucznych..

Zdaniem Stowarzyszenia Teppfa, jego członkowie powinni mieć możliwość produkowania i dostarczania potrzebnych produktów i usług. Działalność operacyjna i logistyczna producentów rur tworzywowych jest wysoce zautomatyzowana, co pozwala pracownikom wykonywać swoją pracę w wymaganych obecnie warunkach bezpieczeństwa.

JL


Czytaj więcej:
Rury 111
Prawo 455
COVID-19 190

brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia