PSPS pozywa za oszustwa styropianowe

PSPS pozywa za oszustwa styropianowe
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wystąpiło z pierwszymi powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji przez producentów styropianu. Pozwy skierowane są przeciwko tym producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas rynkowej kontroli jakości styropianu prowadzonej w ramach Programu Gwarantowany Styropian.

- W efekcie cyklicznej kontroli prowadzonej w ubiegłym roku, w grudniu 2013 roku wystosowaliśmy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dwa pierwsze pozwy - mówi mecenas Aleksander Stawicki, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która zapewnia obsługę prawną Programu. - O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowani zostali również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Obecnie przygotowujemy kolejne trzy powództwa wobec nierzetelnych producentów.

Kamil Kiejna, prezes zarządu PSPS, wyjaśnia, że sankcje dotyczą wszystkich producentów, w których wyrobach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania lub właściwości. Warunkiem odroczenia lub odstąpienia od sankcji jest deklaracja podjęcia działań naprawczych przez producenta wadliwych wyrobów.

- Wierzymy, że w interesie nabywców styropianu dla budownictwa wspólnymi siłami wykluczymy z obrotu niepełnowartościowe produkty - mówi Kiejna. - Jesteśmy też przekonani, iż starania wszystkich stron zaangażowanych w obronę jakości na polskim rynku pozwolą skutecznie chronić uczciwą konkurencję w naszej branży i wspierać, pozostających w większości, rzetelnych producentów styropianu.

Prezes PSPS zwraca także uwagę, że od 2014 r. program zakłada wykorzystanie nowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością dystrybutorów i wykonawców, którzy oferują lub stosują niepełnowartościowy styropian. Za sankcjami dla producenta niepełnowartościowego wyrobu będą więc szły działania wobec hurtowni, która świadomie oferowała takie produkty, wprowadzając w błąd klientów. Stowarzyszenie przyjrzy się także inwestycjom ociepleniowym, weryfikując zgodność zastosowanych wyrobów z dokumentacją projektową.

W Programie Gwarantowany Styropian bierze udział obecnie 23 producentów. Lista uczestników weryfikowana jest w zależności od wyników kolejnych cykli badań wyrobów pobranych z rynku, prowadzonych przez niezależne nostryfikowane laboratorium. Uczestnicy Programu, których produkty regularnie uzyskują pozytywne wyniki kontroli w zakresie zgodnego z regulaminem Programu oznakowania oraz posiadają minimalne zalecane przez PSPS poziomy parametrów do danej aplikacji, otrzymują prawo do stosowania Znaku Jakości Gwarantowany Styropian.maxler maxler
*.73.171.170

Wysłany: 2014-03-26 22:02:35

I skończy się wreszcie naciągactwo może. Nie od dziś wiadomo, że ten sieciowy szmelc z Chin czy Bóg wie skąd jest kantowany jak tylko się da, a zwłaszcza na wadze. Bez atestu PSPS to nie ma co kupować w ogóle, ale ludzie za bardzo o tym nie wiedzą niestety.