Paged inicjatorem nowej technologii zarządzania odpadami

Paged inicjatorem nowej technologii…

Paged, największy producent sklejki w Polsce i jeden z wiodących w Europie, zainicjował prace nad innowacyjną metodą przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów. Nowa technologia została skutecznie wdrożona w produkcji sklejki filmowanej we współpracy z polską firmą Lerg.

Prace nad nową technologią były możliwe dzięki powołaniu Projektu R-Produkty, prowadzonego przez międzywydziałowy zespół specjalistów z Paged. Celami Projektu były: ograniczenie utylizacji odpadów o 20% oraz wymyślenie nowych aplikacji i produktów z recyklingu. Dużą role odegrał zespół badawczy Paged LabTech, który tak przygotował założenia do technologii, aby wypełniacz z odpadów poprodukcyjnych, dodatkowo wzmacniał jakość sklejenia wodoodpornych sklejek filmowanych. Asortyment Paged obejmuje 11 rodzajów sklejek filmowanych, takich jak Mesh, Heksa czy Trans, które to specjalistyczne materiały spełniają wyśrubowane wymagania dotyczące elastyczności, wytrzymałości, odporności na wilgoć czy zapobiegania poślizgom.

- Stale poszukujemy rozwiązań, które umożliwią nam rozwijanie odpowiedzialnej gospodarki cyrkularnej w naszych zakładach - tłumaczy Ewelina Depczyńska, Prezes Zarządu Paged LabTech, Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Paged. - Podczas produkcji sklejki filmowanej generujemy rocznie kilkadziesiąt ton odpadów w postaci pociętych folii. Dzisiaj z dumą możemy ogłosić, że odpady, które dotąd były utylizowane, powracają do naszej produkcji jako dodatek do żywic fenolowych. Wprowadzenie nowego podejścia wymagało inwestycji w segregację odpadów oraz współpracy z partnerem, który opracował technologię ich przetwarzania. Dodatkowy wysiłek się opłacił. Teraz nie tylko lepiej troszczymy się o środowisko, ale także obniżamy koszty zarządzania odpadami - podsumowuje Depczyńska.

- Firma Paged zaprosiła Lerg do współpracy w zagospodarowaniu powstających odpadów w sposób alternatywny do ich utylizacji. Specjaliści z Lerg, z myślą o aspekcie środowiskowym, opracowali metodę pozwalającą na przekształcenie odpadów chemicznych powstających w Paged w surowiec możliwy do wykorzystania w procesie produkcji mieszanek klejowych. Realizacja tego rozwiązania wymagała znacznego nakładu pracy, obejmującego przegląd literatury, próby laboratoryjne, techniczne oraz wybór odpowiednich urządzeń i projektowanie instalacji przemysłowej. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, redukując obciążenie środowiska naturalnego i unikając zbędnej utylizacji odpadów. Ten projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia podstawowych surowców przez wykorzystanie odpadowej folii w odpowiedniej formie do produkcji mieszanek klejowych - komentuje współpracę Grzegorz Czochara, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w Lerg SA.

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska