PerforMem zlokalizuje czynniki zakłócające proces uzdatniania wody

PerforMem zlokalizuje czynniki…

Koncern Lanxess opracował nowe oprogramowanie normalizacyjne do analizy osmozy odwróconej. PerforMem automatycznie importuje dane systemowe z szablonów w standardowych systemach sterowania procesami i szybko normalizuje nawet duże ilości danych.

- Oprócz danych systemowych można również wprowadzać i wyświetlać obok siebie pomiary laboratoryjne. Zgodnie z naszą wiedzą żadne inne oprogramowanie normalizacyjne nie oferuje takiego poziomu elastyczności - podkreśla dr Jens Lipnizki, kierownik działu Technical Marketing Membranes w jednostce Liquid Purification Technologies Lanxess. - Programy takie jak te są często oparte na Excelu i dlatego nie pozwalają na wygodną obsługę i analizę dużych ilości danych - dodaje ekspert.

PerforMem oferuje również o wiele bardziej szczegółowe graficzne przedstawienie danych procesowych i znormalizowanych wartości. Wartości te mogą być następnie konwertowane do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub analizy w razie potrzeby.

Łatwiejszy sposób na zlokalizowanie czynników zakłócających

Każdy przypadek pogorszenia procesów membranowych z powodu spadku retencji lub obniżenia wydajności może być spowodowany zmianami w jakości lub temperaturze wody bądź odkładaniem się osadu w systemie odwróconej osmozy. Aby umożliwić łatwiejsze zlokalizowanie czynników zakłócających, operatorzy instalacji powinni stale dokumentować szereg podstawowych parametrów, takich jak temperatura, przepływ, ciśnienie, wydajność i przewodność. Pomocny może być również pomiar spadku ciśnienia, najlepiej pomiędzy poszczególnymi etapami koncentratu.

Dane te powinny być znormalizowane - innymi słowy odniesione do standardowych warunków. Pozwala to operatorom na sprawdzenie, czy obniżenie parametrów można przypisać systemowi odwróconej osmozy, czy zmianie parametrów wsadu.

Digitalizacja danych zakładu jest jednym z centralnych zadań i wyzwań w dzisiejszym sektorze gospodarki wodnej. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów, ale także średnich i małych. Gromadzenie danych w chmurze w połączeniu ze zdalną konserwacją ma sens ekonomiczny, niezależnie od wielkości instalacji. Dane te mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów - pod warunkiem że można je również analizować. - Jest to często słaby punkt, ponieważ w praktyce - czyli podczas pracy oczyszczalni - bardzo szybko rejestruje się ogromne ilości danych, ale rzadko są one poddawane jakiejkolwiek analizie - mówi Lipnizki.

Łatwa analiza odwróconej osmozy dzięki nowemu oprogramowaniu Lanxess

Nowe oprogramowanie PerforMem szybko i precyzyjnie oblicza aktualne dane zakładowe i laboratoryjne w porównaniu do punktu odniesienia. Dzięki temu można łatwo ustalić, czy parametry uległy obniżeniu z powodu zmienionego składu wsadu lub zanieczyszczeń. Jeśli problemem są zanieczyszczenia, takie jak osady soli, można szybko wdrożyć środki zaradcze, aby zakład mógł pracować jak najdłużej w optymalnych warunkach.

lx-performem
brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska