Petra Culmann, kierownik projektu Messe Düsseldorf o zbliżających się targach K

Petra Culmann, kierownik projektu… Odbywające się co trzy lata w niemieckim Düsseldorf Targi K, to najważniejsza światowa impreza branżowa. Spotykają się na niej wszyscy, którzy na co dzień mają jakikolwiek związek z branżą tworzyw sztucznych. To tu po raz pierwszy prezentowane są najważniejsze nowości. W Düsseldorfie regularnie pojawiają się również Polacy.

M.in. z tego powodu w Warszawie odbyła się specjalna konferencja zapowiadająca zbliżające się Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2007. Wzięła w nich udział Petra Cullmann, kierownik projektu Messe Düsseldorf. Poniżej publikujemy jej wystąpienie.
Targi K szansą dla wszystkich
- We wszystkich branżach przemysłowych obowiązuje zasada, że w długim okresie wydajność i konkurencyjność można podnosić tylko wtedy, gdy postawi się na innowacje. Jedynie nowatorskie produkty oraz nowe i lepsze procesy pozwalają na wyprzedzenie konkurencji i powiększanie tej przewagi. Chyba nikt nie rozumie tego lepiej niż przedstawiciele przemysłu tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych.

Tworzywa sztuczne, to produkt nowoczesnego społeczeństwa. Wprawdzie ich podstawowe właściwości są znane już od dawna, jednak polimery w dalszym ciągu uznawane są za materiały przyszłości. Ich możliwości użytkowe są prawie nieograniczone i mogą być przez ekspertów zmieniane w szerokich granicach. Tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach pomogą przekształcić dzisiejsze wizje w praktykę przyszłości.

Dla tej żywo zainteresowanej innowacjami branży, której perspektywy przyszłości są ponadprzeciętnie dobre, największe na świecie targi tworzyw sztucznych i kauczuku są miejscem spotkań popytu z podażą.

Co trzy lata na targach K producenci surowców, maszyn, a także przetwórcy prezentują najnowsze propozycje dla wszystkich branż przemysłowych. Wśród oferentów znajdują się zarówno światowe koncerny jak i firmy początkujące. Paleta produktów obejmuje zarówno standardowe surowce, jak i narzędzia wyprodukowane na specjalne zamówienie. Są to komponenty optymalnych warunków produkcyjnych: od materiałów wyjściowych, przez maszyny i urządzenia po kompletne rozwiązania systemowe.

Barometr możliwości całej branży
K - Düsseldorf są barometrem możliwości całej branży. Trzyletni cykl organizacji targów odpowiada cyklowi innowacyjności oferentów i zapotrzebowaniu inwestycyjnemu odbiorców. Żadne inne targi nie dają tak wielu impulsów. Jeżeli nawet tempo cykli rozwojowych w przedsiębiorstwach stale rośnie, to i tak K wyznacza termin branżowej premiery i dlatego na tych właśnie targach można zobaczyć taką ilość nowości, jak nigdzie indziej w świecie.


Także podczas zbliżającej się edycji K 2007 wybór premier zrobi z pewnością wrażenie. Nowości i modernizacje oznaczają dla użytkowników najwyższą użyteczność w codziennej działalności.

Ponieważ właśnie w tej branży, cechującej się wysoką technologią, czas rewolucyjnych wynalazków i milowych skoków technologicznych mamy już za sobą, więc na pierwszy plan wysuwają się ulepszenia umożliwiające poszerzenie obszaru zastosowań, szybsze i elastyczniejsze wdrożenie i przede wszystkim wzrost opłacalności.

Czytaj więcej:
Targi 1281