Plast-Box Ukraina z zyskiem w trzecim kwartale

Plast-Box Ukraina z zyskiem… Spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w III kwartale 2014 r. zysk operacyjny w wysokości 7,8 mln hrywien (2,03 mln zł), a po 9 miesiącach roku - 24,6 mln hrywien (6,4 mln zł). W efekcie pokryła całość strat wynikających z różnic kursowych związanych z osłabieniem hrywny wskutek niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Jednocześnie spółka zależna polskiego producenta opakowań wygenerowała w III kwartale br. zysk netto na poziomie 5,5 mln hrywien (1,43 mln zł), a po 9 miesiącach tego roku - 1,8 mln hrywien (0,47 mln zł). Przedstawiciele spółka deklarują kontynuację działań zmierzających do minimalizowania różnic kursowych i spodziewają się dalszej poprawy wyników.

- Kroki, jakie podjęliśmy w II i III kwartale tego roku przynoszą spodziewane efekty - mówi Grzegorz Pawlak, prezes Plast-Box SA. - By ograniczać wpływ osłabienia kursu hrywny wobec euro wprowadziliśmy zmiany w warunkach handlowych. Zdecydowaliśmy się wówczas m.in. na podniesienie cen czy skrócenie terminów płatności, co spotkało się ze zrozumieniem większości naszych klientów. Dzięki tej polityce i stabilnej sytuacji na rynku walutowym w III kwartale, nadrobiliśmy straty i po 9 miesiącach zanotowaliśmy w Plast-Box Ukraina zysk netto. Zamierzamy nadal działać na Ukrainie na satysfakcjonujących i bezpiecznych dla nas zasadach, by minimalizować ewentualny wpływ wahania kursu hrywny i utrzymać dotychczasową pozycję spółki w tym kraju. Oczekujemy, że przy stabilnej sytuacji na rynku walutowym, działania te pozytywnie przełożą się na wyniki ukraińskiej spółki również w kolejnych okresach.

Jednocześnie spółka Plast-Box w okresie od stycznia do końca września br. zrealizowała wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez zarząd założeniami, osiągając 90,6 mln zł przychodów i 2,9 mln zł zysku netto.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum