Plast-Box i Slovnaft z umową na polipropylen

Plast-Box i Slovnaft z umową na polipropylen
Zarząd Plast-Boxu poinformował o zawarciu znaczącej umowy na dostawy polipropylenu od słowackiej spółki Slovnaft, wchodzącej w skład węgierskiego koncernu Mol. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na okres do końca br. Na mocy porozumienia polska spółka kupi od Slovnaftu polipropylen do produkcji wiader, przy czym dostawy tworzywa w ramach umowy realizowane będą na podstawie indywidualnych zamówień.

Na podstawie prognoz zakupu, Plast-Box szacuje przewidywaną wielkość obrotu związaną z zawartym kontraktem ze słowackim producentem poliolefin na sumę 10 mln zł. Ze względu na fakt, iż szacowana wartość umowy przekracza 10 proc. wartości kapitałów własnych Plast-Boxu, spełnia ona kryterium umowy znaczącej.

Podobną umowę ze spółką sprzedażową polskiego producenta poliolfin, Basell Orlen Polyolefins, Plast-Box zawarł w maju br.

Slovnaft jest znaczącym producentem poliolefin w Europie Centralnej. Spółka realizuje właśnie wartą 300 mln euro inwestycję w rozwój mocy produkcyjnych w zakresie polietylenu. Po jej otwarciu moc produkcyjna zakładów będzie wynosiła 220 tys. ton PE rocznie, co oznacza wzrost o 40 tys. ton w porównaniu do dotychczasowej produkcji.