Plast-Box podnosi prognozę przychodów na 2013 rok

Plast-Box podnosi prognozę przychodów na 2013 rok
Plast-Box prognozuje na 2013 rok wzrost przychodów do 144,5 mln zł, a nie - jak wcześniej zakładano - do 129,5 mln zł. Według zaktualizowanej prognozy w bieżącym roku EBITDA ma wynieść blisko 17,8 mln zł, zysk brutto 7,7 mln zł, a zysk netto ponad 6,5 mln zł.

- Nasza spółka systematycznie się rozwija, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych uzyskiwanych w 2012 roku - komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA. - Mamy solidne podstawy do dalszych wzrostów. W ostatnich trzech latach przeprowadziliśmy inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w efekcie dysponujemy zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym i możemy oferować coraz lepsze oraz bardziej konkurencyjne produkty. Dzięki temu z powodzeniem wygrywamy starania o wymagających klientów nie tylko w Polsce, ale też w Europie Zachodniej oraz w Rosji i na Ukrainie. Co istotne, nie spoczywamy na laurach, tylko aktywnie poszukujemy nowych klientów i walczymy o nowe rynki. To ma bezpośrednie przełożenie na wyniki i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dlatego po przeanalizowaniu obecnej sytuacji widzimy potencjał do znacznie większego wzrostu niż zakładano w 2010 roku.

Prezes spółki dodaje, że jednocześnie został urealniony prognozowany w 2010 roku poziom EBITDA, zysku brutto i netto. Przyjęte przed trzema laty założenia dotyczące kursów walut i cen surowców, polipropylenu i polietylenu, nie potwierdziły się, a prognozowane wówczas wyniki okazały się niemożliwe do osiągnięcia. - Obecne prognozy są w moim przekonaniu realne, a jednocześnie - wciąż bardzo satysfakcjonujące dla naszych inwestorów, bowiem mówią o znaczących wzrostach wartości zysków w kolejnym roku przy stopie EBITDA 12,3% i zysku netto 4,5% - dodaje Krzysztof Pióro.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 280