Plastech Top 10 2021

Rozmowa z Tomaszem Mikulskim, prezesem ML Polyolefins, zajęła zaś 7. miejsce w naszym zestawieniu. "Okiem recyklera: dzieje recyklingu tworzyw w Polsce" to spojrzenie na rozwój sektora ze strony wieloletniego uczestnika tego rynku. "Niestety, mimo upływu lat, wciąż nie możemy liczyć na trwałą i spójną legislację, niezależnie od tego jaka formacja polityczna rządzi. Bez rozwiązań systemowych nie jesteśmy w stanie ponieść pewnego ryzyka w rozwoju naszych przedsiębiorstw" - to dość krytyczna ocena działań legislacyjnych, które powinny umożliwiać rozwój recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce. Czy te działania faktycznie sprzyjają branży? Warto zapoznać się z opinią praktyka.

Na 6. lokacie uplasował się artykuł "Cenowa pandemia - przetwórcy na skraju wytrzymałości", dotyczący atmosfery nerwowości na rynku tworzyw sztucznych spowodowanej problemami z dostępnością surowców do produkcji oraz wzrostem ich ceny.

Pozycję 5. zdobył tekst "Problemy procesu produkcji folii polietylenowej metodą rozdmuchu", w którym autor, na podstawie swojej codziennej praktyki, rozpatruje przykładowe kłopoty mechaniczne (maszynowe) będące powodem problemów i wad produkcyjnych folii rozdmuchiwanej.

Miejsce 4., tuż za podium, zajął "Przegląd elastomerów termoplastycznych". Jak się okazuje, zagadnienia dotyczące gumy i elastomerów nie są zbyt mocno eksponowane w prasie branżowej, a zapotrzebowanie na informacje z tej dziedziny jest spore, mimo że światowa produkcja polimerów zdominowana jest przez poliolefiny, polichlorek winylu, politereftalan etylenu, poliuretany i polistyren.

Przegląd TPE, sam w sobie dość specjalistyczny, nie mógł więc zająć 3. miejsca, które przypadło z kolei "Przeglądowi najpopularniejszych tworzyw", w którym autor charakteryzuje podstawowe polimery używane w przetwórstwie. Dlaczego artykuł stał się tak popularny? Być może dlatego, że sektor przetwórczy przyciąga wielu młodych, ambitnych pracowników, absolwentów szkół technicznych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę. Byłoby to ze wszech miar pozytywnym zjawiskiem.

Na miejscu 2. znalazł się artykuł "Dodatki do tworzyw sztucznych", który dla odmiany powinien zainteresować praktyków. To właśnie poprzez wprowadzenie dodatków można znacząco zmienić (polepszyć) właściwości polimerów. Autor szczegółowo wyjaśnia funkcje poszczególnych dodatków, od tych najpopularniejszych jak barwniki, przeciwutleniacze i plastyfikatory, po specjalistyczne, jak np. betulina stosowana jako modyfikator właściwości antybakteryjnych i przeciwzapalnych.

Na szczycie rankingu znajdziemy tekst "Opakowania biodegradowalne - rozwiązania w zakresie materiałów". I nie powinno to budzić zbytniego zdziwienia. Problem zanieczyszczenia środowiska w znacznym stopniu dotyczy branży opakowań, która z kolei jest największym "konsumentem" tworzyw sztucznych i stale dynamicznie się rozwija.

Jako iż problem narasta od wielu lat, redukcja ilości odpadów trafiających na wysypiska, a tym samym zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko, staje się zagadnieniem priorytetowym. Odrzucając a priori możliwość zastąpienia (szczególnie w opakowaniach do żywności) tworzyw sztucznych papierem, branża opakowaniowa musi podejmować działania w kierunku opracowania systemu recyklingu tworzyw sztucznych, opracowania nowych tworzyw z zasobów odnawialnych czy wreszcie opracowania polimerów biodegradowalnych. Stąd też wynikać może popularność tego tekstu, abstrahując nawet od niezwykle rzetelnego warsztatu i wyczerpującego podejścia autorów do tematu.

Przyjąwszy założenie, że wymienię jedynie 10 najpopularniejszych artykułów z ponad 1000 informacji, które opublikowaliśmy w ubiegłym roku na portalu Plastech, siłą rzeczy pominąłem wiele wartościowych tekstów, które znalazły się chociażby w pierwszej setce. Na koniec wrócę więc do efektu synergii, którym zanudzałem państwa na początku tego artykułu. Wszystkie wymienione teksty ukazały się w ubiegłorocznych wydaniach „Plast Echo”. Czy to dowodzi, że czytelnicy nie potrzebują już codziennych wiadomości z branży? Absolutnie nie! Jest to tylko dowód na to, że rzetelna wiedza przedstawiona w przystępny sposób zawsze będzie cennym towarem poszukiwanym przez odbiorców. I my ten towar oferujemy.

JL

Reportaże

Forum