Po pierwszym półroczu Ciech nad kreską

Po pierwszym półroczu Ciech… Wyniki zaprezentowane w półrocznym raporcie Grupy Ciech wskazują na rosnącą rentowność spółki. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu br. 56 mln zł wobec straty 345 mln zł osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 226 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma wykazała stratę w wysokości 108 mln zł.

Spadły natomiast przychody - z 2,29 mld zł w pierwszym półroczu ub.r. do 1,88 mld zł w analogicznym okresie br., co oznacza spadek o 17,9 proc. Jak informuje Ciech, głównym źródłem spadku przychodów było zaprzestanie produkcji TDI oraz EPI przez Zachem. Ponadto, negatywnie na sprzedaż żywic wpłynęło pogorszenie sytuacji w największych sektorach odbiorców nienasyconych żywic poliestrowych, długi okres zimowy wstrzymujący projekty i prace w sektorze budowlanym, konkurencja cenowa na rynku oraz konkurencja ze strony tanich żywic azjatyckich.

Pomimo niższych przychodów, znormalizowana EBITDA ukształtowała się na poziomie niezmienionym w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. i wyniosła 237 mln zł, natomiast marża EBITDA oczyszczona o zdarzenia jednorazowe wyniosła 12,6 proc., o 2,3 punktu procentowego wyżej niż przed rokiem.

Prowadzony proces restrukturyzacji obejmował m.in. dezinwestycje, optymalizację zatrudnienia oraz redukcję pozostałych kosztów stałych. Grupa konsekwentnie koncentruje swoją działalność na segmencie sodowym, czego efektem była sprzedaż kolejnego zakładu o innym profilu działalności - Huty Szkła w Pobiedziskach. Jednocześnie prowadzone były procesy mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek: Alwernia (sprzedana w lipcu br.), Organika-Sarzyna, Vitrosilicon, Transoda oraz Transclean.

- Osiągamy stałą poprawę wyników finansowych, co potwierdza słuszność prowadzonych działań restrukturyzacyjnych polegających na skoncentrowaniu działalności Ciech na produkcji sody i mających na celu poprawę rentowności operacyjnej Grupy - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech.

O dobrych wynikach finansowych zadecydował m.in. spadek cen surowców energetycznych oraz dobra sytuacja w zakresie sprzedaży sody oczyszczonej ze względu na wzrost popytu z sektora oczyszczania gazów oraz sektora paszowego. Z drugiej strony, firma musiała zmierzyć się m.in. ze spadkiem sprzedaży produktów dla budownictwa, osłabieniem popytu na europejskim rynku żywic epoksydowych oraz znacznym obniżeniem rynkowych cen siarki w skali globalnej.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
rob
rob
*.134.52.110

Wysłany: 2013-09-03 12:06:19

dobrze, że się wzięli za poprawę wyników i widać tego efekty. jak dalej ciech będzie szedł w tę stronę, to przewiduję znaczny zysk po kolejnym półroczu