Podstawy technologii wytłaczania tworzyw

Metoda współwytłaczania folii pozwala na polepszenie właściwości przetwórczych folii, np. zgrzewalności, ułatwienie pracy maszyn pakujących, m.in. ze względu na zwiększenie sztywności folii, obniżenie kosztów, m.in. dzięki zmniejszeniu całkowitej grubości folii bez zmiany właściwości mechanicznych, polepszenie właściwości użytkowych, np. zwiększenie współczynnika tarcia, przejrzystości, odporności cieplnej, a zwłaszcza barierowości folii.

Poszczególne warstwy tworzyw w folii wielowarstwowej spełniają określone funkcje, tj. głównie przenoszą obciążenia zewnętrzne (tworzywa nośne), stanowią barierę w odniesieniu do tlenu lub pary wodnej (tworzywo barierowe) lub łączą współwytłaczane tworzywa (tworzywo wiążące).

W zależności od spełnianej funkcji, stosuje się zwykle następujące rodzaje tworzyw: tworzywa nośne: PE-LD, PE-HD i PP; tworzywa nośne jednocześnie o dobrych właściwościach zgrzewalnych: PE-LLD, polietylen bardzo małej gęstości (PE-VLD), EVAC, tworzywa monomerowe; tworzywa barierowe: PA6, PVDC, kopolimery po¬liamidowe, EVOH; tworzywa wiążące: na podstawie PE-LLD, PE-HD i EVAC.

Obecnie szerokie zastosowanie, oprócz folii barierowych w stosunku do tlenu, znalazły folie trójwarstwowe wytwarzane tylko z poliolefin, w tym folie ze środkową warstwą z poliolefin napełnionych składnikami mineralnymi, których zawartość osiąga już powyżej połowy ogólnej masy tworzywa.

Obecnie technologia współwytłaczania pozwala na dobór tworzyw prowadzący do uzyskania materiału o przewidywanych właściwościach. Dlatego też coraz częściej folie jednowarstwowe są zastępowane foliami wielowarstwowymi. Zwiększenie sztywności folii jednowarstwowej zapewnia stosowanie jako napełniaczy składników mineralnych, np. kredy i talku. Orientowane folie zarówno z poliolefin, jak i PVC w porównaniu z foliami nieorientowanymi charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną i przezroczystością oraz kurczliwością.

W technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem jednostopniowym wyróżnia się następujące etapy:
  • dozowanie tworzywa (lub tworzyw) oraz składników dodatkowych,
  • uplastycznianie w wytłaczarce (lub w wytłaczarkach),
  • kształtowanie strumienia w głowicy do postaci rury cienkościennej,
  • ochładzanie i jednoczesne formowanie folii na drodze jej wyciągania i rozdmuchiwania do wymaganych wymiarów,
  • spłaszczanie folii do postaci podwójnie złożonej wstęgi,
  • odbieranie spłaszczonej folii oraz jej zwijanie.

Wytłaczanie folii płaskiej

Należy zaznaczyć, że od wielu lat obserwuje się dynamiczny wzrost zastosowań w technice opakowaniowej orientowanej folii polipropylenowej (OPP) wytwarzanej za pomocą dyszy szczelinowej płaskiej, a obecnie również tzw. folii wylewanej. Stały wzrost zastosowania folii OPP wynika z jej specyficznych właściwości, takich jak ochronne utrzymywanie jakości różnorodnych produktów, zwłaszcza spożywczych, oraz przede wszystkim, możliwości użycia ich w różnych systemach pakowania.

W obrocie handlowym występują zasadniczo dwa rodzaje folii polipropylenowej: folia orientowana (na świecie oznaczana przeważnie OPP, w Polsce zaś częściej jako BOPP) oraz folia wylewana (znana jako nieorientowana, cast lub CPP).

Wytłaczanie folii obejmuje następujące procesy składowe : wytłaczanie za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej, formowanie tworzywa w głowicy szczelinowej, wygładzanie powierzchni zewnętrznej wytłoczyny i jej ochładzanie na walcu chłodzącym lub w gładziarce, następnie transportowanie i chłodzenie na przenośniku rolkowym, odciąganie, obcinanie brzegów folii i jej zwijanie.Leszek Nakonieczny Leszek Nakonieczny
*.205.96.96

Wysłany: 2017-11-10 18:46:30

Kalibratory dzielimy przede wszystkim na suche i mokre. Jakie ciśnienie w głowicy potrzebne jest do przepchnięcia tworzywa przez szczelinę 0,25 mm ?