Podstawy technologii wytłaczania tworzyw

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem w formie

Proces technologiczny wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie odbywa się przy użyciu stanowisk technologicznych, które tworzą: wytłaczarka z głowicą krzyżową, układ odcinająco-podający, układ formy rozdmuchowej oraz urządzenie do odbierania i ewentualnie orientowania pojemników. Wytłaczanie jest procesem ciągłym, natomiast następujące po nim procesy są cykliczne, zatem cały proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie jest cykliczny.

Proces może być jednoetapowy, jak i dwuetapowy. W tradycyjnym jednoetapowym procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie głowicę wytłaczarską opuszcza wąż tworzywa w stanie plastycznym, który jest wprowadzany do otwartego gniazda formy rozdmuchowej. Po wprowadzeniu węża do gniazda, forma jest zamykana, w obszarze szyjki i dna pojemnika jest on zgrzewany oraz odcinany, a po jej zamknięciu rozdmuchiwany do kształtu i wymiarów gniazda formującego, odpowiadających kształtowi i wymiarom pojemnika. Tworzywo zostaje w formie ochłodzone, po czym formę się otwiera a pojemnik usuwa z gniazda.

Dwuetapowy proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie polega na formowaniu wstępnym, podczas którego następuje wytłaczanie z rozdmuchiwaniem podobnie jak w odmianie tradycyjnej, jednak nie w celu otrzymania gotowego pojemnika tylko kształtki wstępnej zwanej prepojemnikiem, o mniejszych wymiarach i grubszej ściance, formowaniu zasadniczym, w którym po ustaleniu temperatury prepojemnika jest on rozdmuchiwany w gnieździe formy, z ewentualnym wzdłużnym rozciąganiem mechanicznym w celu otrzymania gotowego pojemnika.

JL
oprac. na podst.
Stasiek J., „Wytłaczanie tworzyw polimerowych. Zagadnienia wybrane”, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007
Sikora R., Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993.
Leszek Nakonieczny Leszek Nakonieczny
*.205.96.96

Wysłany: 2017-11-10 18:46:30

Kalibratory dzielimy przede wszystkim na suche i mokre. Jakie ciśnienie w głowicy potrzebne jest do przepchnięcia tworzywa przez szczelinę 0,25 mm ?