Podsumowanie cen tworzyw w I kwartale 2013 roku

Podsumowanie cen tworzyw w I kwartale 2013 roku
Analizę przeprowadziliśmy na podstawie danych uzyskanych od czołowych polskich dystrybutorów tworzyw sztucznych. Prezentowane wyniki stanowią średnią cen uzyskaną po zsumowaniu danych uzyskanych od wszystkich dostawców. Na ich podstawie zostały wyciągnięte średnie kwartalne ceny dla każdej odmiany tworzywa.

Średnie ceny HDPE w pierwszym kwartale były nieco wyższe niż w ostatnim kwartale 2012 roku - średnio o 0,01-0,07 zł. W obrębie całego I kwartału ceny utrzymywały się na stałym poziomie. W stosunku do cen w analogicznym okresie roku 2012 były one wyższe o 0,14-0,24 zł.

HDPE


Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku LDPE i LLDPE. Tu także odnotowano nieznaczny wzrost średnich cen kwartalnych w stosunku do poprzedniego okresu: o 0,04 i 0,07 zł, choć w ujęciu miesięcznym ceny nieznacznie spadały. W stosunku do I kwartału 2012 roku średnie ceny w I kwartale br. były wyższe o 0,04-0,17 zł.

LDPE


Ceny polipropylenu wzrosły w porównaniu z IV kwartałem 2012 roku, ale w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku spadły o 2,7-4,1 proc. (tj. o 0,15-0,24 zł) bądź wzrosły jedynie nieznacznie (o 0,07 zł). Ceny homopolimeru PP i odmiany PP blok w pierwszych miesiącach miały dynamikę wzrostową, cena PP random po wzroście w styczniu w dalszych miesiącach spadała.

PPCzytaj więcej: Analiza 230 Ceny tworzyw 38