Podsumowanie cen tworzyw w I kwartale 2013 roku

Ceny polistyrenu sukcesywnie rosną - w pierwszym kwartale 2013 roku były średnio wyższe niż w poprzednim okresie o 1,2-2,4 proc. (tj. 0,09-0,16 zł). W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 roku były wyższe o 0,65-0,76 zł. W ujęciu miesięcznym, w I kwartale 2013 po wzroście w styczniu w kolejnych miesiącach ceny wahały się.

PS


Zniżkową tendencję można zaobserwować w przypadku poliamidu. Tu ceny spadły w porównaniu z IV kwartałem ub. roku nawet o ponad 5 proc. (czyli 0,74 zł) i w pierwszych trzech miesiącach roku miały tendencję malejącą. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnie ceny kwartalne były niższe o 3,8-9,1 proc. (tj. 0,56-1,13 zł).

PA


W przypadku PET ceny w pierwszym kwartale wzrosły co prawda o 0,15 zł, ale wciąż są niższe niż w roku ubiegłym o ok. 0,16 zł. Po wzroście cen w styczniu i w lutym, w marcu ceny PET spadły.

PET


Czytaj więcej: Analiza 233 Ceny tworzyw 38