Polichlorek winylu (PVC) idealny do produkcji rur

W przypadku rur PVC nie stanowi to jednak znacznego problemu. Przede wszystkim bowiem wyjątkowo gładkie ściany w najwyższym stopniu utrudniają odkładanie się warstwy biologicznej czy innych osadów. Ponieważ powierzchnia rur PVC jest gładka, więc bakterie i inne zanieczyszczenia nie mają możliwości przylegania do wewnętrznej strony rury. Jest to szczególnie ważną zaletą w przypadku systemów rur kanalizacyjnych, które często transportują ścieki zawierające znaczne ilości osadów. Ponadto substancje chemiczne i bakterie znajdujące się w wodzie i ściekach również stanowią poważny problem. Jednak i w tym przypadku gładka powierzchnia rur PVC jest skuteczną bariera dla substancji chemicznych i bakterii, utrzymując ich nieprzerwane przemieszczanie wzdłuż rur.

Kolejna zaleta rur PVC to fakt, że ciecze płyną w nich z bardzo dużą szybkością.

Dzieje się tak, ponieważ rury wykonane z tego materiału są wolne od osadów powodujących tarcie. Nie ma więc w nich zatorów zwalniających prędkość lub zmniejszających przepustowość. W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia, czyszczenie tych rur odbywa się pod ciśnieniem i jest tym samym skuteczniejsze, gdyż wspomaga je gładkość powierzchni, która wyklucza możliwość przywierania osadów.

Kolejną korzyścią używania PVC w produkcji rur jest fakt, że woda przepływająca z większą prędkością nie potrzebuje dużego wspomagania pomp do tego aby przemieścić się przez rury, co jest korzystne pod względem finansowym i ekologicznym. Dzięki zwiększonej prędkości przez rury PVC mogą więc przepływać większe ilości wody niż przez rury o takiej samej średnicy wyprodukowane z innych materiałów. Właściwość ta daje możliwość stosowania rur o mniejszych średnicach, co zapewnia inżynierom i architektom więcej przestrzeni i swobody w prowadzonych przez nich działaniach.

Warto tez zauważyć, że użycie polichlorku winylu przy tworzeniu rur zapobiega reakcjom substancji chemicznych i bakterii z powierzchnią rur.

Jak już wspomniano gładkość rur PVC jest porównywalna do gładkości szkła. Tym samym rury te mogą pozostawać pod ziemią przez dziesiątki lat i nie ulegną zniszczeniu na skutek działania związków chemicznych, bakterii czy innych osadów.

Są wystarczająco elastyczne, aby wytrzymać i dostosować się do zmian i ruchów pod powierzchnią ziemi. Mogą się też zginać, ale nie łamią się. Na tego typu rury nie oddziałują też różnego rodzaju szorstkie materiały, które w normalnych warunkach mogą się przemieszczać przez system rur.

PVC jest trwałe, nie rdzewieje, nie łuszczy się, nie ulega porysowaniu i nie jest podatne na korozję. Tym samym więc, tak jak wszelkie hermetyczne uszczelnienie, tak i rury PVC zapobiegają przenikanie substancji z zewnątrz do wewnątrz. Odznaczają się bardzo długim okresem trwałości dochodzącym do ponad 100 lat i to bez utraty poziomu wytrzymałości. Rury PVC można też łatwo poddawać recyklingowi.