Polietylenowa inwestycja Slovnaftu nabiera tempa

Polietylenowa inwestycja Slovnaftu nabiera tempa
Na początku czerwca wchodząca w skład Grupy Mol spółka Slovnaft zakończyła kolejny etap inwestycji polegającej na budowie zaplecza logistycznego dla nowej fabryki LDPE 4 w Bratysławie. Wykonawca, niemiecka Talke Group, wybudował 28 silosów, które posłużą do magazynowania polietylenu niskiej gęstości, skąd następnie będzie on transportowany do klientów. Całkowite zakończenie prac nad centrum logistycznym nastąpi w drugim kwartale 2015 roku, wraz z oddaniem do użytku instalacji do produkcji tworzywa.

Silosy stanowią główną część infrastruktury magazynowej i są bezpośrednio połączone z linią do produkcji PE o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 220 tys. ton. W 28 silosach można będzie pomieścić 13,5 tys, ton polietylenu.

Pozostałe części nowego centrum logistycznego obejmują magazyn, w którym tworzywo będzie pakowane do toreb i przechowywane oraz rampy umożliwiające przeładunek. Koszt budowy zaplecza wyniesie ok. 22 mln euro.

Do 2015 roku Slovnaft zainwestuje łącznie ponad 300 mln euro w produkcję tworzyw podstawowych. Sam kosz budowy linii do produkcji LDPE 4 przekroczy 200 mln euro. Z kolei przebudowa instalacji etylenu przetwarzającej paliwa i gaz w surowce do produkcji polietylenu i polipropylenu oraz budowa infrastruktury logistycznej wyniesie ok. 100 mln euro.

Wykonawca robót, firma Talke, jest jednym z największych światowych dostawców rozwiązań dla branży chemicznej i petrochemicznej.

Slovnaft