Polimery Police na finiszu: pierwsza dostawa etylenu zrealizowana

Polimery Police na finiszu:…

We wtorek 27 marca na terenie Morskiego Terminalu Gazowego w Policach miała miejsce pierwsza dostawa etylenu w ramach projektu Polimery Police. Gazowiec Gaschem Rhone dostarczył do Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. pierwsze 3 500 ton surowca. Roczne zapotrzebowanie na etylen spółka szacuje na ok. 13 000 ton.

Etylen zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności  do procesów schładzania, uruchamiania i testów naziemnego zbiornika oraz instalacji towarzyszących umiejscowionych na terenie terminalu, a w kolejnym etapie do rozpoczęcia produkcji kopolimerów polipropylenu. Etylen będzie przechowywany w naziemnym zbiorniku o pojemności 12 000 m3 w stanie schłodzonym do temperatury minus 104 stopnie Celsjusza (-104°C)

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w ramach flagowej inwestycji Grupy Azoty w Policach na dzień 14 marca br. wyniósł 99,15% i jest już w ostatniej fazie realizacji. Projekt ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy dynamikę rozwoju polskiego segmentu tworzyw sztucznych.

- Finalizujemy realizację dostaw kluczowych surowców, które pozwolą na uruchomienie nowej fabryki Grupy Azoty Polimerów Police - jednej z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego. Zrealizowana pierwsza dostawa etylenu, po grudniowej dostawie propanu potwierdza rozpoczęcie procesu rozruchu kolejnej, kluczowej części instalacji do produkcji polipropylenu oraz instalacji odwodornienia propanu - powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

14 marca 2023 roku Grupy Azoty Polyolefins podpisała z Generalnym Wykonawcą Hyundai Engineering Co., Ltd. dokument stanowiący gotowość do wprowadzenia węglowodorów do instalacji z datą obowiązywania 28.02.2023 r. Tym samym Spółka osiągnęła stan gotowości do rozruchu (eng. RFSU – Ready For Start Up) dla trzech podprojektów: instalacji do produkcji propylenu (PDH), instalacji do produkcji polipropylenu (PP) oraz infrastruktury logistycznej polipropylenu (PPL), stanowiącej obszar magazynowania. Stan gotowości na pozostałych podprojektach osiągnięto kolejno: 21 grudnia 2022r. na Morskim Terminalu Gazowym, oraz 31 stycznia 2023r. na Instalacjach Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.


dostawa-etylenu-1Produkcja i sprzedaż polipropylenu w trzech
 

Produkcja i sprzedaż polipropylenu w trzech typach: homopolimery, kopolimery typu impact i kopolimery typu random.

Polska, 72-010 Police, Kuźnicka 1